Additiva Vitamin C Zitrone 20 šumivých tablet

Additiva Vitamin C Zitrone - šumivé tablety s obsahem 1000mg vitaminu C.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Naturprodukt
skladem
88 Kč

Additiva Vitamin C Zitrone - šumivé tablety s obsahem 1000mg vitaminu C.

Léčivo- šumivé tablety s vitaminem C a příchutí pomeranče. Přípravek je určen při nedostatku vitaminu C v organizmu. Užívá se dle doporučeného dávkování zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřípkovách a jiných infekcích, v těhotenství, v době zvýšených nároků organizmu u mladistvých a starších osob, u sportovců při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci.

Použití
Průměrná dávka pro mladistvé a dospělé je jedna šumivá tableta denně. Dětem od 3 let se podává polovina šumivé tablety denně. Tableta se rozpustí ve sklenici vody a roztok se vypije. Vhodný i pro diabetiky, neobsahuje cukr. Čtěte přibalový leták, případné nežádoucí účinky konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Additiva Vitamin C je lék k vnitřnímu užití. Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci  a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0067461

EAN: 8595026100114

Farmakoterapeutická skupina: Vitamina, vitagena Kyselina askorbová (vitamin C) (A11GA01)

 ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE

 Šumivé tablety

 acidum ascorbicum

 Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Additiva Vitamin C Zitrone musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

 -Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 -Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 -Pokud se vaše příznaky zhorší, nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

 -Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 V příbalové informaci naleznete:

 Co je Additiva Vitamin C Zitrone a k čemu se používá

  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Additiva Vitamin C Zitrone užívat
  2. Jak se Additiva Vitamin C Zitrone užívá
  3. Možné nežádoucí účinky
  4. Jak Additiva Vitamin C Zitrone uchovávat
  5. Další informace
  1. CO JE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu a přispívá ke správné funkci kosti a pojivové tkáně. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím.

 Přípravek je určen k léčbě a pro předcházení nedostatku vitaminu C v organismu.

Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, v těhotenství a v období kojení a u dětí od 3 let věku. V době zvýšených nároků organismu u mladistvých a starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez lékařského předpisu podle doporučeného dávkování.

  1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE UŽÍVAT

 Neužívejte Additiva Vitamin C Zitrone

 - jestliže jste alergický/á na léčivou nebo na kteroukoli složku Additiva Vitamin C Zitrone. Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě ledvinových kamenů (zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti do 3 let.

 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 Účinky přípravku Additiva Vitamin C Zitrone a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 Kyselina askorbová mění vstřebávání a vylučování některých léčiv jako jsou léky snižující krevní srážlivost, V-penicilin, železo, vitamin B12. Kyselina acetylosalicylová snižuje vstřebávání kyseliny askorbové. Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení glukózy v moči a test na neznatelné krvácení ve stolici).

 Těhotenství a kojení

 Přípravek může být používán i v těhotenství a při kojení. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 Additiva Vitamin C Zitrone neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

 JAK SE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE UŽÍVÁ

 Pokud lékař neurčí jinak, doporučuje se jednu šumivou tabletu denně, dětem od 3 let se podává polovina šumivé tablety denně po dobu 7-14 dní. Tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy.

 MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších jako jedna tableta denně (1 g kyseliny askorbové), může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat. Při případném výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcích oznamte svému ošetřujícímu lékaři.

 5. JAK ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE UCHOVÁVÁT

 Uchovávejte při teplotě do 25 oC v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 Additiva Vitamin C Zitrone nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. DALŠÍ INFORMACE

 Co Additiva Vitamin C Zitrone obsahuje

 Léčivá látka: Acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě.

Pomocnými látkami jsou: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, citrónové aroma, natrium-riboflavin-fosfát.

 Jak Additiva Vitamin C Zitrone vypadá a co obsahuje toto balení

 Additiva Vitamin C Zitrone jsou kulaté, ploché tablety, lehce nažloutlé s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v tubě z plastické hmoty s pojistným uzávěrem a vysoušedlem.

 Velikost balení: 10 a 20 šumivých tablet

 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

 Dr.B. Scheffler GmbH, Bergisch Gladbach, Německo

 Tato příbalová informace byla naposledy schválena 23.9.2009

 

 

 

Potřebujete poradit?