Apo-Ibuprofen Rapid 400mg 20 kapslí

K úlevě od mírné až středně silné bolesti, např. při bolesti hlavy, akutní migrén, bolestech svalů, menstruační bolesti, horečce a bolesti spojené s běžným nachlazením.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Apotex
momentálně nedostupné
97 Kč

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je určen k použití  u dospělých  a mladistvých
s hmotností  nad  40  kg  (od  12  let)  k úlevě  od  mírné  až  středně  silné  bolesti,  např.  při  bolesti  hlavy,
akutní migréně (s aurou nebo bez aury), bolestech svalů, menstruační bolesti, horečce a bolesti spojené
s běžným nachlazením.

Je  nutno používat nejnižší  účinnou dávku  po co nejkratší  dobu  nutnou  k dosažení  úlevy  od  příznaků
onemocnění.  Pokud se vaše příznaky zhorší  nebo se nezlepší do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů
v případě horečky a migrény, poraďte se s lékařem.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules tobolky nesmí užívat mladiství s hmotností nižší
než 40 kg a děti.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0170271

EAN: 8594158133397

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls199032/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Apo-Ibuprofen Rapid 400 m g soft capsules měkké tobolky
K použití u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let)
Ibuprofenum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400
mg soft capsules musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud  sekterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud si  všimnete
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělt e
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
- Pokud se  vaše příznaky zhorší  nebo se  nezlepší  do 4  dnů  v případě bolesti a  do 3  dnů  v případě
horečky a migrény, musíte se poradit s lékařem.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules a k čemu se používá
2. Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules
používat
3. Jak se Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules uchovávat
6. Další informace
1. CO JE APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules obsahuje  léčivou  látku  ibuprofen.  Ibuprofen
patří  do  skupiny  tzv.  nesteroidních  antiflogistik  (protizánětlivých  léků,  NSAID), zmírňuje  bolest  a
snižuje horečku.
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules je  určen  k použití  u  dospělých  a  mladistvých
s hmotností  nad  40  kg  (od  12  let)  k úlevě  od  mírné  až  středně  silné  bolesti,  např.  při  bolesti  hlavy,
akutní migréně (s aurou nebo bez aury), bolestech svalů, menstruační bolesti, horečce a bolesti spojené
s běžným nachlazením.
2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ ZAČNETE  APO-IBUPROFEN
RAPID 400 MG SOFT CAPSULES POUŽÍVAT
Prosím, přečtěte si následující informace.
Nepoužívejte Apo-Ibuprofen Rapid 400 m g soft capsules, jestliže:
 jstealergický/á  (přecitlivělý/á)  na  léčivou  látku  ibuprofen  nebo  na  kteroukoliv  složku
přípravku (viz bod 6)
2/8
 jste  v minulosti  měl/a dušnost,  astma,  rýmu,  otok  nebo  (svědivou)  vyrážku  po  užití kyseliny
acetylsalicylové (aspirin) nebo jiných podobných léků proti bolesti (NSAID)
 jste  v minulosti  při  léčbě  nesteroidními  antir evmatiky  trpěl/a  krvácením  z trávicího  traktu  či
jeho perforací (proděravěním)
 trpíte  (nebo  jste  v minulosti  měla  dvě  či  více  takových  příhod) opakovaným  peptickým
vředem nebo krvácením z trávicího traktu
 trpíte poruchou krevní srážlivosti nebo máte jinou krvácivou poruchu
 trpíte závažným selháváním jater, ledvin či srdce
 trpíte mozkovým či jiným aktivním krvácením
 trpíte poruchami krvetvorby nezjištěné příčiny
 trpíte  těžkou  dehydratací  (nedostatek  tekutin  v těle  v důsledku  zvracení,  průjmu  či
nedostatečného příjmu tekutin)
 jste v posledních 3 měsících těhotenství
 již  užíváte  jiné  léky  proti  bolesti  ze  skupiny  nesteroidních  antiflogistik  (včetně  inhibitorů
COX-2) nebo kyselinu acetylsalicylovou v dávce nad 75 mg denně.
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg soft  capsules  nepoužívejte  u  mladistvých  s hmotností  nižší
než 40 kg a u dětí.
Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules je
zapotřebí
Před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékárníkem či lékařem, jestliže:
 trpíte  systémovým  lupus  erythematodes (SLE),  což  je  onemocnění  imunitního  systému
postihující  pojivové  tkáně,  které  vyvolává  bolesti  kloubů,  kožní  změny  a  poruchy  jiných
orgánů, nebo smíšenou kolagenózou
 trpíte  závažnými  kožními  reakcemi,  ja ko  je  exfoliativní  dermatitida,  Stevens-Johnsonův
syndrom  a  toxická  epider mální  nekrolýza.  Užívání  přípravku  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg
soft  capsules by  mělo být  okamžitě ukončeno  při  prvním  výskytu  kožní  vyrážky,  slizničních
lézí či jiných projevech alergických reakcí
 trpíte dědičnou poruchou krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie)
 mátenebo jste  v minulosti  měl/a onemocnění  střeva  či  střevní  problémy (ulcerózní kolitida,
Crohnova choroba)
 máte nebo jste měl/a astma či alergické reakce, neboť se může vyskytnout dušnost
 trpíte  sennou  rýmou,  nosními  polypy  nebo  chronickým  obstrukčním  onemocněním  dýchacích
cest,  jelikož  v takovém  případě  existuje  zvýšené  riziko  alergických  reakcí.  Tyto  alergické
reakce  semohou  projevit  jako  astmatický  záchvat  (tzv.  alergické  astma),  Quinckeho  edém
nebo kopřivka.
 jste ve vyšším věku, neboť v takovém případě je pravděpodobnější výskyt nežádoucích účinků
 trpíte onemocněním ledvin či jater
 nedávno jste prodělal/a velkou operaci
 trpíte otoky (edém), vysokým krevním tlakem (hypertenze) nebo onemocněním srdce
 snažíte  seotěhotnět  (ibuprofen  patří  do  skupiny  nesteroidních  antiflogistik,  která  mohou
narušit plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení léčby přípravkem)
 jste v prvních 6 měsících těhotenství
 užíváte nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně).
Nežádoucí účinky lze omezit používáním nejnižší možné dávky co možná nejkratší dobu.
Léky  ja ko  je  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules mohou  mírně  zvýšit  riziko  srdečního
záchvatu  (infarktu  myokardu)  nebo  cévní  mozkové  příhody.  Riziko  je  více  pravděpodobné,  pokud
jsou  používány  vysoké  dávky  a  dlouhá  doba  léčby.  Proto  nepřekračujte  doporučenou  dávku  ani  dobu
léčby (4  dny  u  bolesti  nebo  3  dny  u  horečky  a  migrény). Pokud  mátesrdeční  obtíže,  prodělali  jste
v minulosti cévní  mozkovou  příhodu  nebo  sedomníváte,  že  máte rizikové  faktory  pro  rozvoj  cévních
3/8
příhod  (např.  vysoký  krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký  cholesterol  nebo  kouříte),  měli  byste  seo
vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules by neměl být používán u planých neštovic.
Při  dlouhodobém  podávání  přípravku  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg soft  capsules je  nutná  pravidelná
kontrola jaterních hodnot, funkce ledvin a krevního obrazu.
Dlouhodobé  používání  ja kýchkoli  léků  proti  bolesti  u  bolestí  hlavy  může  vést  k jejich  zhoršení.
V takovém případě nebo při podezření na takovou situaci byste měl/a ukončit užívání tohoto přípravku
a vyhledat lékaře.
Časté  užívání  (některých  druhů)  léků  proti  bolesti  může  obecně  vést  k závažným  ledvinovým
problémům.  Riziko  může být  zvýšeno  při  tělesném  vyčerpání  v důsledku  ztráty  solí  a  tekutin.  Pokud
se domníváte, že trpíte dehydratací (nedostatek tekutin v těle), neužívejte tento přípravek.
Použití nesteroidních antiflogistik může zakrýt příznaky infekce.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Čeho bych se měl/a vyvarovat při užívání tohoto léčivého přípravku?
Některé  antikoagulační  léky  (léky  proti  krevní  srážlivosti)  (např.  kyselina  acetylsalicylová/aspirin,
warfarin,  tiklopidin),  některé  léky  proti  vysokému  krevnímu  tlaku  (inhibitory  ACE,  např.  kaptopril,
beta-blokátory)  i  některé  další  léky  mohou ovlivnit  nebo  být  ovlivněny  léčbou  ibuprofenem.  Proto se
poraďte s lékařem, dříve než začnete užívat ibuprofen současně s jinými léky.
Neužívejte tentopřípravek, jestliže užíváte:
 jiná nesteroidní antiflogistika (včetně inhibitorů COX-2)
 kyselinu acetylsalicylovou v dávce nad 75 mg denně.
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a
v nedávné  době,  a to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského  předpisu. Zejména  to  platí
v případě, že užíváte některý z následujících léků:
 Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně)
 Diuretika (močopudné léky)
 Antikoagulancia,  např.  warfarin,  heparin  a  antiagregancia  jako  klopidogrel  a  tiklopidin  (léky
ředící krev)
 Antihypertenziva  (léky  používané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  např,  kaptopril  nebo
propranolol)
 Lithium,  digoxin,  fenytoin  nebo  selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI,
např. fluoxetin – léky k používané k léčbě poruch nálady)
 Metotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a některých druhů rakoviny)
 Zidovudin (používaný k léčbě HIV)
 Kortikosteroidy (protizánětlivé léky, např. prednison)
 Cyklosporin či takrolimus (používané k potlačení funkce imunitního systému)
 Chinolonová antibiotika (používané k léčbě řady infekcí, např. ciprofloxacin)
 Probenecid a sulfinpyrazon (používané k léčbě dny)
 Moklobemid (používaný k léčbě deprese)
 Aminoglykosidy (antibiotika)
 Cholestyramin (používaný ke snížení cholesterolu)
 Deriváty sulfonylurey (používané k léčbě cukrovky)
 Jiné přípravky  obsahující  ibuprofen  nebo  léky  na bolest ze skupiny nesteroidních antiflogistik
včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.
4/8
Proto se před současným užíváním ibuprofenu s jinými léčivy vždy poraďte s lékařem.
Užívání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 m g soft capsules s jídlem a pitím
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules můžete  užívat  nalačno. U  některých  lidí  však
může tento  lék  vyvolat  mírné  zažívací  problémy.  Pokud pociťujete  mírné zažívací  obtíže,  doporučuje
se, abyste lék užíval/a s jídlem  či mlékem, neboť tím se předchází trávicím obtížím.
Některé  nežádoucí  účinky,  např.  účinky  postihující  trávicí  trakt,  mohou  být  pravděpodobnější  při
současném pití alkoholu s přípravkem Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud  otěhotníte  během  léčby  přípravkem  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules,  informujt e
lékaře.
Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství, před použitím přípravku /Smyšlená název/ se poraďte
s lékařem či lékárníkem.
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules přechází  do  mateřského  mléka,  ale  může  být
používán při kojení v doporučených dávkách, po co nejkratší dobu.
Jestliže  jste  v posledních  3  měsících  těhotenství,  neužívejte  tento  lék,  neboť  by  mohl  způsobit
problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace během porodu.
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules patří  do  skupiny  léčiv  (nesteroidní
antiflogistika),  která  mohou  poškodit  plodnost  u  žen.  Tento  účinek  je  vratný  po  ukončení  léčby
příprakem.  Jenepravděpodobné,  že  by  tento  přípravek  při  občasném použití  ovlivnil  Vaše  šance  na
otěhotnění, před použitím se však poraďte se svým lékařem, pokud máte problém otěhotnět.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud při užívání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules zaznamenáte závrať, ospalost,
točení hlavy nebo problémy se zrakem , ne řiďte a neobsluhujte stroje.
Informace o některých složkách přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 m g soft capsules
Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules obsahuje  sorbitol. Jestliže  vám  lékař  řekl,  že  trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním těchto tobolek s lékařem.
3.  JAK SE APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES POUŽÍVÁ
Vždy  užívejte  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules přesně  dle  pokynů  v příbalové  informaci.
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
K perorálnímu podání.
Pouze ke krátkodobému použití.
Je  nutno  používat  nejnižší  účinnou  dávku  po  co  nejkratší  dobu  nutnou  k dosažení  úlevy  od  příznaků
onemocnění.  Pokud  se  vaše  příznaky  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  4  dnů  v případě  bolesti  a  do  3  dnů
v případě horečky a migrény, poraďte se s lékařem.
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules tobolky  sepolyká  nerozkousaný  a  zapíjí
se větším množstvím tekutiny.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules tobolky nesmí užívat mladiství s hmotností nižší
než 40 kg a děti.
5/8
Doporučená dávka u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let) je:
1  tobolka  (400  mg  ibuprofenu)  až  3x  denně  dle  potřeby.  Užívejte  pouze  dávku  nutnou  k dosažení
úlevy od příznaků onemocnění a dodržujte odstup nejméně 6 hodin mezi jednotlivými dávkami.
Neužívejte více než tři tobolky (1200 mg ibuprofenu) během 24 hodin.
Jestliže jste použil/a více přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 m g soft capsules, n ež jste měl/a
Pokud  nedopatřením  užijete  nadměrné  množství  tobolek,  ihned  kontaktujte  lékaře  nebo  nemocnici.
Vezměte si  s sebou  zbývající  tobolky  a ukažte  je  lékaři.  Příznaky  užití  většího  množství tobolek,  než
je  doporučená  dávka  (předávkování)  jsou  následující:  nevolnost,  bolest  žaludku,  zvracení  s obsahem
krve  či  hnědých  hrudek  (jako  kávová  sedlina),  průjem,  hučení  v uších,  bolest  hlavy,  závrať,  ospalost,
zmatenost, ztráta orientace a vzácně ztráta vědomí.
Máte-li  ja kékoli  další  otázky,  týkající  seužívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  sesvého  lékaře  nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft capsules
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Jestliže kdykoli během léčby zaznamenáte některý z následujících stavů, PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento
lék a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:
 Krev ve stolici
 Černá dehtovitá stolice
 Zvracení krve či tmavých částic připomínajících kávovou sedlinu
 Nevysvětlitelné  hvízdavé  dýchání,  dušnost,  kožní  vyrážka  (která  může  být  závažná  včetně
tvorby puchýřů či  olupování  kůže), svědění či tvorba modřin,  motání hlavy, zrychlený srdeční
tep či zadržování te kutin, např. otok kotníků, málo časté močení
 Ztuhlost šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka a ztráta orientace
 Otok obličeje
PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento lék a informujte lékaře, jestliže zaznamenáte:
 Zažívací obtíže či pálení žáhy
 Bolest břicha (bolest žaludku) či jiné neobvyklé příznaky v oblasti břicha
 Zežloutnutí očí a/nebo kůže
 Silná  bolest  v krku  s vysokou  horečkou  či  nevysvětlitelným  krvácením,  tvorbou  modřin  a
únavou.
Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících četností výskytu:
velmi časté postihují více než 1 pacienta z 10
časté postihují 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté postihují 1 až 10 pacientů z 1000
vzácné postihují 1 až 10 pacientů z 10000
velmi vzácné postihují méně než 1 pacienta z 10000
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Infekce
Velmi  vzácné: Zhoršení  zánětu  spojeného  s  infekcí (např.  nekrotizující  fascitida),  aseptická
meningitida  (zánět  mozkových blan)  se  ztuhlostí  šíje,  bolestí  hlavy,  nevolností,  zvracením,  horečkou
6/8
či  poruchou  vědomí.  Výskyt  je  zřejmě  častější  u  pacientů  s autoimunitním  onemocněním  (lupus,
smíšená kolagenóza).
Poruchy krve
Velmi  vzácné:  Problémy  s tvorbou  krvinek,  jejichž  prvními  projevy  jsou:  horečka,  bolest  v krku,
vřídky  na  ústní  sliznici,  chřipkové  příznaky,  silná  únava,  krvácení  z nosu  a  do  kůže.  V takovém
případě musíte ihned přestat tento přípravek užívat a vyhledat lékaře.
Poruchy imunitního systému
Méně časté: Reakce z přecitlivělosti s kopřivkou a svěděním a astmatickými záchvaty. Je nutno přestat
přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules užívat a neprodleně informovat lékaře.
Velmi vzácné:  Těžké  reakce  z přecitlivělosti  – projevy  mohou být  následující:  otok  obličeje,  jazyka  a
krku,  dušnost,  bušení  srdce,  tě žký  šok.  Při  výskytu  některého  z prvních  příznaků,  což může nastat  již
při prvním použití, je nutná okamžitá lékařská pomoc.
Psychiatrické poruchy
Velmi vzácné: Psychotické projevy, deprese, nervozita
Poruchy nervového systému
Méně časté: Bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost a únava
Poruchy oka
Méně časté: problémy se zrakem
Poruchy ucha a rovnovážného aparátu
Vzácné: Zvonění v uších
Srdeční poruchy
Velmi vzácné: bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu
Cévní poruchy
Velmi vzácné: vysoký tepenný krevní tlak
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi vzácné: Ast ma, dušnost a hvízdavé dýchání
Poruchy žaludku a střeva
Časté:  Žaludeční  obtíže  jako  zažívací  problémy,  pálení  žáhy,  bolest  žaludku  a  nevolnost,  průjem,
zvracení,  nadýmání  (plynatost)  a  zácpa  a  mírné  krvácení  do  žaludku  a/nebo  střeva,  které  může
výjimečně vyvolat anémii (chudokrevnost).
Méně  časté:  Proděravění  v trávicím  traktu  či  krvácení  do  trávicího  traktu,  černé  zbarvení  stolice  a
zvracení  krve,  zhoršení  stávajícího  střevního  onemocnění  (ulcerózní  kolitida  či  Crohnova  choroba),
zánět žaludku.
Velmi vzácné: Zánět jícnu, zánět slinivky, zúžení střeva typu přepážky
Poruchy jater
Velmi  vzácné:  Poškození  jater  (prvním  příznakem  by  bylo  zbarvení  kůže),  akutní  hepatitida  (zánět
jater)
Poruchy kůže
Méně časté: Různé kožní vyrážky
Velmi  vzácné: Těžké  formy  kožních  reakcí  sezčervenáním  a  tvorbou  puchýřů,  Stevens-Johnsonův
syndrom  a  odumření  tkáně.  Výjimečně  závažné  kožní  infekce  a  komplikace  postihující  měkké  tkáně
při planých neštovicích.
7/8
Poruchy ledvin
Vzácné: Bolesti  v  boku  a/nebo  v břiše,  krev  v moči a  horečka  mohou být  projevem  poškození  ledvin
(papilární nekróza). Zvýšené množství močoviny v krvi.
Velmi  vzácné:  Neobvykle  malé  množství  tvořené  moči,  otok  (edém)  a  zakalená  moč  (nefrotický
syndrom),  zánětlivé  onemocnění  ledvin  (intersticiální  nefritida),  které  může  vést  k akutnímu  selhání
ledvin.
Vyšetření
Velmi vzácné: Nízká hladina hemoglobinu (anémie).
Léky jako  je  Apo-Ibuprofen Rapid 400  mg soft  capsules mohou být spojeny s malým zvýšením rizika
srdečního záchvatu (infarktu myokardu) či cévní mozkové příhody.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,
uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé  přípravky  senesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  sesvého
lékárníka,  jak  máte likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 m g soft capsules obsahuje
Léčivá látka je ibuprofenum.
Jedna tobolka obsahuje 400 mg ibuprofenu.
Pomocné látky jsou:
Makrogol 600
Hydroxid draselný
Čištěná voda
Obal tobolky
Želatina
Tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (420)
Potisk tobolky
Opacode WB black NS-78-17821*
*černý inkoust obsahuje: černý oxid železitý, hypromelosa 2910/6
8/8
Jak přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 m g soft capsules vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek  Apo-Ibuprofen  Rapid  400  mg  soft  capsules jsou  průhledné  bezbarvé  oválné  měkké
želatinové tobolky.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je  dodáván v PVC/PE/PVdC/Al blistrech.
Balení obsahují 4, 10, 12, 15, 16, 20 a 30 tobolek.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Banner Pharmacaps Europe B.V.
De Posthoornstraat 7
5048 AS Tilburg
Nizozemsko
Výrobci
Banner Pharmacaps Europe B.V.
De Posthoornstraat 7
5048 AS Tilburg
Nizozemsko
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.7.2012

Potřebujete poradit?

Související produkty