Coldrex 24 tablet

Pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků chřipky a nachlazení.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: GlaxoSmithkline
skladem
135 Kč

COLDREX TABLETY je vhodný pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků chřipky a nachlazení. COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší  nosní  dutiny,  odstraňuje bolesti hlavy,  svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamín C.

COLDREX TABLETY obsahuje:

  • paracetamol, léčivou  látku s  účinkem proti bolesti a horečce, odstraňující  bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižující  horečku.
  • fenylefrin, který  uvolňuje ucpaný nos i vedlejší  nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání.
  • vitamin C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí.

Dávkování: Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a mladiství od 15 let:  1 až 2 tablety až 4x denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. 1 tableta je vhodná u osob tělesnou hmotností 34-60 kg,  2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Mladistvým od 12 do 15 let se podává 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6  hodin.
Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety je třeba zapít tekutinou.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0047711

EAN: 8594060894874

Farmakoterapeutická skupina: Analgetica,antipyretica-Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik (N02BE51)

Příloha č. 1 k Usnesení o opravě sp.zn.sukls253664/2011
Příbalová informace "VP"
Informace pro použití, čtěte pozorně!
COLDREX TABLETY
Tablety
Držitel  rozhodnutí  o  registraci:  GlaxoSmithKline  Consumer  Healthcare  GlaxoSmithKline
Export Ltd., Brentford, Velká Británie
Výrobce: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko
S.C. Europharm S.A., Brasov, Rumunsko

Složení:
Léčivé  látky:  Paracetamolum  500  mg,   Phenylephrini  hydrochloridum  5  mg,  Coffeinum  25  mg,
Terpinum  monohydricum  20  mg,  Acidum  ascorbicum  ethylcelluloso  obductum  38  mg,  což
odpovídá Acidum ascorbicum (vitamin C) 30 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mastek, kyselina stearová, povidon, kaliumsorbát , natrium-laurylsulfát, oranžová žluť (E110).
Indikační skupina: analgetikum, antipyretikum.
Charakteristika:  COLDREX  TABLETY   obsahuje  paracetamol,  léčivou  látku  s  účinkem  proti
bolesti a horečce, odstraňující  bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižující  horečku.
Dále  fenylefrin,  který  uvolňuje  ucpaný  nos  i  vedlejší  nosní  dutiny  a  tak  usnadňuje  dýchání.
COLDREX TABLETY též obsahuje vitamin C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí.
COLDREX  TABLETY   neobsahuje  kyselinu  acetylsalicylovou.  COLDREX  TABLETY  mají
štíhlý tvar.

Indikace: COLDREX TABLETY je vhodný pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků
chřipky a nachlazení. COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i
vedlejší  nosní  dutiny,  odstraňuje  bolesti  hlavy,  svalů  i  kloubů,  snižuje  horečku  a  doplňuje
vitamín C.

Kontraindikace:  COLDREX TABLETY se nesmí užívat  při známé přecitlivělosti  na paracetamol, nebo ostatní
složky přípravku.  Dále jej nesmí užívat pacienti s vysokým krevním tlakem, s glaukomem (zelený zákal), s těžkým
onemocněním jater, včetně akutní žloutenky a pacienti se závažnou hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu
červených krvinek).  Přípravek se nesmí užívat  současně s některými  léky k léčbě  deprese  (inhibitory MAO)  nebo
pokud jste tyto léky užíval/a v posledních 2 týdnech a s léky poškozujícími játra.
Přípravek by se neměl užívat během těhotenství a kojení.
Pouze po poradě s lékařem mohou přípravek užívat pacienti s onemocněním srdce, cukrovkou, postižením ledvin,
onemocněním  štítné  žlázy,  zvětšenou  prostatou,  průduškovým  astmatem,  deficitem  glukózo-6-fosfát
dehydrogenázy,  onemocněním  postihujícím  mozkové  cévy,  při  současné  léčbě  tricyklickými  antidepresivy  (léky
proti depresi) nebo beta blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).

Nežádoucí účinky:  Podobně jako všechny léky, Coldrex  tablety   může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí
projevit u každého.
Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí ≥ 1/10000 - ≤ 1/1000 a mohou se projevit jako:
alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek
(bronchospasmus), svědění, pocení
změny krevního obrazu
bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem
vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), deprese, zmatenost,
halucinace, třes, otoky, poruchy vidění
abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte
Coldrex tablety  užívat.

Interakce: Účinky přípravku COLDREX TABLETY a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat.  Pokud užíváte Coldrex  tablety , neužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení  nebo  léky
odstraňující zduření nosní sliznice, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.
Užívání přípravku  COLDREX TABLETY  s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci
s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které
mohou způsobovat poškození jater  nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti
epilepsii,  nespavosti  a  některá  antibiotika. Dále  je  nutná  konzultace  lékaře  při  současném  užívání  warfarinu,
vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.
Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých
přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení
nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu
Fenylefrin  obsažený  v přípravku  může  při  kombinaci  s některými  léky  proti  depresi  způsobit  zvýšení  krevního
tlaku.
Rovněž  současné  podávání  s  betablokátory  (léky  na  snížení  krevního  tlaku  a zpomalení  srdeční  činnosti)  může
snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.
Současné  pití alkoholu může způsobit poškození jater.

Dávkování:  Vždy užívejte Coldrex tablety   přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  užívají  dospělí  a  mladiství  od  15  let:  1  až  2  tablety  až  4x  denně.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.  Neužívejte více než 8 tablet za 24
hodin.  1 tableta je vhodná u osob tělesnou hmotností 34-60 kg,  2 tablety u osob s tělesnou
hmotností nad 60 kg.
Mladistvým  od  12  do15  let  se  podává  1  tableta  v  časovém  odstupu  nejméně  4-6  hodin.
Nepodávejte více než 6  tablet  za 24 hodin.  Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety je
třeba zapít tekutinou.
upozornění:  Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti současného
užívání  tohoto  přípravku  s  lékařem.  Užíváte-li  COLDREX  TABLETY,  oznamte  to  lékaři  při
předpisu jiných léků. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného
poškození  nebo  selhání  funkce  jater.  Neužívejte  tento  lék  bez  doporučení  lékaře  pokud  máte
problémy  s  požíváním  alkoholu,  trpíte  jaterním  onemocněním  nebo  užíváte  jakákoliv  léčiva
obsahující paracetamol. Bez porady s lékařem tento lék užívejte nejdéle 7 dnů. Jestliže příznaky
onemocnění  přetrvávají  déle  než  3  dny  nebo  jsou  provázeny  vysokou  horečkou,  vyhledejte
lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování  nebo náhodné požití přípravku dítětem
ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.
Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění při práci a řízení motorových vozidel.
Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.
Vyhněte se požívání nadměrného množství kávy nabo čaje spolu s těmito tabletami. Můžou způsobit pocit
napětí a podrážděnost.
Uchovávání:  Uchovávejte  při  teplotě  do  25 C  v  původním  vnitřním  obalu,  aby  byl  přípravek
chráněn před vlhkostí.
Varování: Používejte pouze do data vyznačeného na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 24 tablet
Datum poslední revize:
8.8.2012

Potřebujete poradit?

Související produkty