Coldrex Horký nápoj Citron sáčky 14ks

Coldrex horký nápoj je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let (s hmotností nad 50 kg) k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: GlaxoSmithkline
skladem
159 Kč

Coldrex horký nápoj s příchutí citronu je přípravek proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky :

  • paracetamol,  léčivou látku s účinkem  proti bolesti a horečce, která  odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku
  • fenylefrin, dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) ze skupiny sympatomimetik, který uvoľňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit dýchání,
  • kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být
    v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.

Coldrex horký nápoj je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let (s hmotností nad 50 kg) k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení.

Coldrex horký nápoj odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů,snižuje horečku a doplňuje vitamin C.

Dávkování: Dospělí  (včetně starších osob)  a mladiství  od  15 let: 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách.  Neužívejte více než 4 sáčky za 24  hodin.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

 


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0209709

EAN: 8594060894959

Farmakoterapeutická skupina: Analgetica,antipyretica-Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik (N02BE51)

sp.zn.sukls79034/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
COLDREX HORKÝ NÁPOJ ČERNÝ RYBÍZ
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON
prášek pro perorální roztok
(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)
Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však COLDREX horký nápoj
 citron musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
•   Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 3 dnů nebo se zhorší,
musíte se poradit s lékařem.
•    Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové
informaci, prosím, sdělte to, svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:

1.  Co je Coldrex horký nápoj nebo citron a k čemu se používá
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex horký nápoj citron užívat
3.  Jak se Coldrex horký nápoj citron užívá
4.  Možné nežádoucí účinky
5.  Jak přípravek Coldrex horký nápoj citron uchovávat
6.  Další informace

1. Co je Coldrex horký nápoj citron a k čemu se používá
Coldrex horký nápoj s příchutí citronu je přípravek proti
chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky :
paracetamol,  léčivou látku s účinkem  proti bolesti a horečce, která  odstraňuje bolesti v
krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku
fenylefrin, dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) ze skupiny
sympatomimetik, který uvoľňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit
dýchání,
kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která
je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být
v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.
Coldrex horký nápoj je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let (s hmotností nad 50 kg)
k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex horký nápoj odstraňuje
bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů,
snižuje horečku a doplňuje vitamin C.

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX HORKÝ
NÁPOJ CITRON UŽÍVAT
Pamatujte si:
Coldrex horký nápoj citron obsahuje paracetamol.
Neužívejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy
s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
Coldrex horký nápoj citron obsahuje i dekongestant.
Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky,
nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).
Neužívejte Coldrex horký nápoj citron jestliže jste přecitlivělý(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid, vitamin C nebo
kteroukoli pomocnou látku
máte některý z následujících zdravotních problémů:
závažné  onemocnění  jater  včetně  akutní  žloutenky,  zvýšený   krevní  tlak,  zvýšený
nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte  nebo  jste  užíval během posledních dvou týdnů
léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy  (léky proti depresi)
Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí podávat dětem a mladistvým do 15 let.
Při užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron je třeba zvláštní opatrnosti jestliže:
Máte některý z následujících zdravotních problémů:
onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu,
průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové
cévy, deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii
(chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), feochromocytom (nádor dřeně
nadledvin), některá cévní onemocnění (např. Raynaudův fenomén), užíváte tzv.
tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení
krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).
Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku
Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron s lékařem.
Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron není určený k dlouhodobé léčbě.
Nesmíte překročit  uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může
vést k riziku závažného poškození jater.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky  přípravku  Coldrex  horký  nápoj  černý  rybíz  nebo  citron  a  účinky  jiných  současně
užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Pokud  užíváte  Coldrex  horký  nápoj  černý  rybíz  nebo  citron,  neužívejte  současně  jiné
přípravky  na  chřipku  a  nachlazení  nebo  dekongestanty,  zejména  jiné  přípravky
obsahující paracetamol.
Užívání  přípravku  s jakýmikoli  souběžně  užívanými  léky  je  možné  pouze  po  kunzultaci
s lékařem,  neboť  riziko  postižení  jater  působením  paracetamolu  je  zvýšené  při  současném
užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater  nebo léků indukujících jaterní
mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii  a dále je nutná konzultace lékaře při
současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.
Současné  dlouhodobé  užívání  paracetamolu  a  kyseliny  acetylsalicylové  nebo  dalších
nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při
nevolnosti a zvracení nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu.
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit
zvýšení krevního tlaku.
Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení
srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního
tlaku.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte  a to i o lécích,
které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron s jídlem a pitím
Během  léčby  se  nesmí  konzumovat  alkohol.  Dlouhodobá  konzumace  alkoholu  významně
zvyšuje  riziko  poškození  jater.  Máte-li  problémy  s požíváním  alkoholu,  poraďte  se  před
zahájením léčby s lékařem.
Přípravek  se  může  podávat  nezávisle  na  jídle.  Užívání  po  jídle  může  vést  ke  sníženému
účinku paracetamolu.
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně Coldrex  horký nápoj
černý rybíz nebo citron, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek není vhodné
užívat během těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron může způsobit závratě. Pokud vám přípravek
způsobuje závratě, neměli byste řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Coldrex horký nápoj černý rybíz
nebo citron
Přípravky obsahují 0,135 g sodíku v jednom sáčku. Vzhledem k obsahu sodíku může
být přípravek škodlivý pro pacienty s dietou s omezením sodíku.
Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 2,7 – 2,9 g sacharózy.
To je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.
Přípravek není vhodný pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy, glukózoglaktózovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukózy a galaktózy) nebo
nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharózu a isomaltózu).

3. JAK SE COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON UŽÍVÁ
Vždy  užívejte  Coldrex  horký  nápoj citron  přesně  podle  pokynů  této
příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek
nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou.
Teplý nápoj vypijte.
Dospělí  (včetně starších osob)  a mladiství  od  15 let: 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky
užívejte  vždy  nejdříve  po  4  hodinách.  Neužívejte  více  než   4  sáčky  za  24  hodin.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést
k riziku závažného poškození jater.
Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků onemocnění (horečka, bolest) nebo se naopak
obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě
s lékařem. Tento lék neužívejte déle než 7 dnů neurčí-li lékař jinak.
Jestliže jste užil(a) Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron více, než jste
měl(a):
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně jaké množství přípravku jste
užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem
může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná
okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron:
Vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a)
vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron může mít nežádoucí
účinky, které se ale nemusí projevit u každého.
Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí ≥ 1/10000 - ≤ 1/1000 a mohou se
projevit jako:
alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku
zúžení průdušek (bronchospasmus), svědění, pocení
změny krevního obrazu
bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem
vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce),
zrychlená činnost srdeční, deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky, poruchy
vidění, nervozita
obtížné nebo bolestivé močení
abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci,  prosím,
sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi  a přestaňte  Coldrex  horký  nápoj  černý  rybíz  nebo
citron užívat.

5. JAK COLDREX HORKÝ NÁPOJ NEBO CITRON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Tento léčivý přípravek uchovávejte při teplotě do 25C.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Paracetamolum             750 mg
Phenylephrini hydrochloridum            10 mg
Acidum ascorbicum        60 mg
Pomocnými látkami jsou:
Coldrex horký nápoj černý rybíz
Sacharóza,  kyselina  citronová,  sodná  sůl  sacharinu,  dihydrát  natrium-citrátu,  hněď  černého
rybízu (E122, E110, E151), ovocné aroma v prášku, malinové aroma, aroma černého rybízu.
Sáček obsahuje 135 mg sodíku a 2,7 g sacharózy.
Coldrex horký napoj citron
Sacharóza, kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, chinolinová žluť,
citronové aroma v prášku.
Sáček obsahuje též 135 mg sodíku a 2,9 g sacharózy.
Jak vypadá Coldrex horký nápoj černý rybíz nebo citron a co obsahuje toto balení
Coldrex  horký  nápoj  černý  rybíz  je  krystalický,  purpurový  prášek  chuti  a  vůně  po  černém
rybízu.
Coldrex horký nápoj citron je krystalický, světle žlutý prášek chuti a vůně po citronu.
Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 5 g prášku.
Coldrex Horký nápoj Černý rybíz:
Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 kusech v krabičce.
Všechny velikosti balení jsou vydávány bez lékařského předpisu.
Coldrex Horký nápoj Citron:
Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10,12, 14, 20 nebo 30 kusech v krabičce
Velikost balení 1, 3, 5, 6, 10, 12 a 14 sáčků je vydávána bez lékařského předpisu.
Velikost balení 20 a 30 sáčků je vydávána bez lékařského předpisu s omezením.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie
Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
Telefon: 222 001 208
Fax: 222 001 555
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  9.5.2013

Potřebujete poradit?

Související produkty