Coldrex Junior Citron sáčky 10ks

Coldrex Junior Citron je lék proti chřipce a nachlazení určený pro děti ve věku od 6 do 12 let.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: GlaxoSmithkline
skladem
115 Kč

Coldrex Junior Citron je lék proti chřipce a nachlazení určený pro děti ve věku od 6 do 12 let, který obsahuje tři léčivé látky:

  • paracetamol: lék proti bolesti, který zároveň snižuje tělesnou teplotu při horečce
  • fenylefrin-hydrochlorid: dekongestant (látka snižující překrvení nosní sliznice) ze skupiny sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit dýchání,
  • kyselinu askorbovou (vitamín C): obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.

Vašemu dítěti poskytuje rychlé zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, zahrnující horečku, třesavku, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest svalů i kloubů, bolest v krku, zánět vedlejších nosních dutin a s ním spojenou bolest.

Dávkování: Děti od 6 do 12 let: Doporučená dávka je 1 sáček každých 4-6 hodin dle potřeby. Minimální interval 4 hodiny mezi dávkami je třeba dodržovat.
Maximální denní dávka je 4 sáčky v průběhu 24 hodin. Maximální délka léčby bez konzultace s lékařem je 3 dny. Pokud příznaky přetrvávají, kontaktujte lékaře.
Děti mladší než 6 let: Přípravek se nepodává dětem mladším než 6 let.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0105920

EAN: 8590335015098

Farmakoterapeutická skupina: Analgetica,antipyretica-Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik (N02BE51)

sp.zn.sukls56690/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
COLDREX JUNIOR CITRON
prášek pro perorální roztok
Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum
Přečtětě si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
• Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s
lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Coldrex Junior citron a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex Junior citron užívat
3. Jak se Coldrex Junior citron užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Coldrex Junior citron uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Coldrex Junior citron a k čemu se používá
Coldrex Junior Citron je lék proti chřipce a nachlazení určený pro děti ve věku od 6 do 12 let,
který obsahuje tři léčivé látky:
  paracetamol: lék proti bolesti, který zároveň snižuje tělesnou teplotu při horečce,
  fenylefrin-hydrochlorid: dekongestant (látka snižující překrvení nosní sliznice) ze
skupiny sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím
pomáhá ulehčit dýchání,
  kyselinu askorbovou (vitamín C): obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení,
která je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství
může být v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.
Vašemu dítěti poskytuje rychlé zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, zahrnující horečku,
třesavku, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest svalů i kloubů, bolest v krku, zánět vedlejších
nosních dutin a s ním spojenou bolest.
Léčivé látky v přípravku Coldrex Junior citron nezpůsobují ospalost.
Pokud se do 3 dnů Vaše dítě nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s
lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex Junior citron užívat
DŮLEŽITÉ
Pamatujte si:
  Coldrex Junior Citron obsahuje paracetamol. Nepodávejte tento lék s žádným
dalším lékem obsahujícím paracetamol.
  Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud má Vaše dítě jaterní
onemocnění.
  Coldrex Junior Citron obsahuje i dekongestant (látka snižující prokrvení nosní
sliznice). Nepodávejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění
chřipky, nachlazení nebo překrvení nosní sliznice (ucpaného nosu).
  Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může
vést k riziku závažného poškození jater.
  Coldrex Junior Citron není určený k dlouhodobé léčbě.
Nepodávajte Coldrex Junior Citron jestliže:
  je Vaše dítě alergické na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, kyselinu askorbovou
(vitamín C) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
  má Vaše dítě některý z následujících zdravotních problémů: závažné onemocnění jater
nebo žloutenku, závažné zvýšení krevního tlaku, zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal),
závažnou hemolytickou anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), užívá nebo
užívalo během posledních dvou týdnů léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (léky k
léčbě deprese).
Při užívání přípravku Coldrex Junior Citron je třeba zvláštní opatrnosti jestliže:
  má Vaše dítě (nebo dospělý, pokud by přípravek užíval) některý z následujících
zdravotních problémů: onemocnění jater nebo ledvin, vysoký krevní tlak, zvýšenou
činnost štítné žlázy, cukrovku, onemocnění srdce, průduškové astma, feochomocytom
(nádor dřeně nadledvin), zbytnění prostaty, onemocnění krevních cév jako je Raynaudův
fenomén (projevující se jako bolest prstů na rukou nebo nohou v důsledku chladu nebo
stresu) nebo onemocnění postihující cévy mozku, deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy
(nedostatek určitého enzymu) nebo hemolytickou anémii, nebo užívá tzv. tricyklická
antidepresiva (léky proti depresi), betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a
zpomalení srdeční činnosti), nebo jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, srdeční
glykosidy (digoxin), warfarin (ke snížení krevní srážlivosti), psychostimulancia (látky
stimulující centrální nervový systém) nebo léky snižující chuť k jídlu.
Pokud Vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění, musíte se opřed užíváním
přípravku Coldrex Junior Citron vždy poradit s lékařem.
  Pacienti s nesnášenlivostí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.
Upozornění a opatření
Nepoužívejte Coldrex Junior Citron s dalšími léky proti nachlazení nebo dekongestanty ani s
dalšími léky, které obsahují paracetamol.
Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci
s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném
užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní
mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii.
Při současném užívání s metoklopramidem nebo domperidonem (k léčbě pocitu na zvracení a
zvracení) nebo cholestyraminu (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi) může dojít
k ovlivnění vstřebávání paracetamolu.
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi nebo
betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) způsobit zvýšení
krevního tlaku nebo výskyt srdečních nežádoucích účinků. Při společném užívání se
srdečními glykosidy (např. digoxinem) může dojít ke zvýšení rizika nepravidelného srdečního
rytmu nebo srdeční příhody.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné
době užívalo nebo které možná bude užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
Přípravek Coldrex Junior Citron s jídlem a pitím
Přípravek je určený pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý, nesmí je užívat bez
doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. Během užívání přípravku
Coldrex Junior Citron se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému
účinku paracetamolu.
Těhotenství, kojení a plodnost
Přípravek je určen pro děti. Z bezpečnostních důvodů však uvádíme i informace týkající se
těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství
plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek je určen pro děti. Pokud by však přípravek užíval dospělý, uvádíme následující
informaci:
Přípravek Coldrex Junior Citron může způsobovat závratě. Pokud se závratě vyskytnou,
nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.
Coldrex Junior Citron obsahuje sacharózu a sodík
Přípravek obsahuje 1,862 g sacharózy v jedné dávce. To je nutno vzít v úvahu u pacientů
s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve,
než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje 56,43 mg (= 2,45 mmol) sodíku. To je nutno vzít v úvahu u pacientů na
dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se Coldrex Junior citron užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Vysypte obsah sáčku do sklenice nebo do šálku a přelijte horkou vodou (přibližně 125 ml).
Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Přidejte studenou vodu a podle chuti můžete přisladit
medem nebo cukrem.
Teplý nápoj podejte dítěti.
Děti od 6 do 12 let:
Doporučená dávka je 1 sáček každých 4-6 hodin dle potřeby. Minimální interval 4 hodiny
mezi dávkami je třeba dodržovat.
Maximální denní dávka je 4 sáčky v průběhu 24 hodin.
Maximální délka léčby bez konzultace s lékařem je 3 dny. Pokud příznaky přetrvávají,
kontaktujte lékaře.
Děti mladší než 6 let:
Přípravek se nepodává dětem mladším než 6 let.
Jestliže jste užila(a) více přípravku Coldrex Junior citron, než jste měl(a)
V případě předávkování vyhledejte ihned lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte
přesné množství, jaké dítě požilo. Vezměte s sebou balení přípravku a tuto příbalovou
informaci.
Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání jater. V případě
předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoci, i když nejsou přítomny žádné příznaky
předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coldrex Junior citron
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více
než 1 dávku v průběhu 4 hodin.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
projevit u každého.
Nežádoucí účinky jsou při užívání doporučených dávek vzácné a mají obvykle mírný průběh.
- Při užívání paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku Coldrex Junior Citron) se mohou
vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Vzácné (možnost se objevit u 1-10 pacientů z 10 000): alergické reakce (zahrnující vyrážku,
svědění, kopřivku, pocení, obtíže s dýcháním nebo polykáním v důsledku otoku rtů, jazyka,
hrdla nebo obličeje), Stevens-Johnsonův syndrom (závažná kožní reakce), změny krevního
obrazu, porucha funkce jater, jaterní selhání, žloutenka, bolest břicha, závrať, malátnost,
otoky, poruchy vidění, průjem, nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, třes, bolest hlavy,
krvácení, anafylaktická reakce, horečka, deprese, zmatenost, halucinace, bronchospasmus
(zúžení průdušek).
- Při užívání fenylefrinu (jedna z léčivých látek přípravku Coldrex Junior Citron) se mohou
vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Vzácné (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10 000): rozšíření zorniček (mydriáza), akutní
zvýšení nitroočního tlaku (glaukomový záchvat), pocit bušení na srdci, zvýšení srdeční
frekvence, alergická reakce (kožní vyrážka, kopřivka), bolest při močení, močová retence
(zadržování moči v močovém měchýři).
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): bolest hlavy, závrať,
nespavost, nervozita,  zvýšení krevního tlaku, pocit na zvracení, zvracení, průjem, poruchy
vidění.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Coldrex Junior citron uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Coldrex Junior Citron uchovávejte při teplote do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Coldrex Junior Citron obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Paracetamolum 300 mg
Phenylephrini hydrochloridum 5 mg
Acidum ascorbicum 20 mg
Pomocnými látkami jsou:
Sacharóza, kyselina citronová, dihydrát citronanu sodného, sušený kukuřičný škrob, citronové
aroma, natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, barvivo kurkumin (E100) a koloidní bezvodý
oxid křemičitý.
Jak Coldrex Junior Citron vypadá a co obsahuje toto balení
Coldrex Junior Citron je bílý až světle žlutý prášek pro perorální roztok s citronovou vůní.
Dodává se v jednodávkových sáčcích. Jeden sáček obsahuje 3 g prášku. Sáčky jsou baleny po
1, 3, 5, 10 nebo 12 kusech v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie
Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
Telefon: 222 001 208
Fax: 222 001 555
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.7.2014

Potřebujete poradit?