Coldrex Maxgrip Citron sáčky 10ks

Vhodný pro dospělé s tělesnou hmotností nad 65 kg k úlevě od příznaků chřipky.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: GlaxoSmithkline
skladem
159 Kč

COLDREX MAXGRIP CITRON horký nápoj s příchutí citronu obsahuje:

  • paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalůi kloubůa snižuje horečku. V
    přípravku je obsažen v maximální dávce.
  • fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tak usnadňuje dýchání. 
  • vitamin C, který je běžnou součástí přípravkůproti chřipce. Doplňuje vitamin C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení tělu často chybí.

Léčivé látky v COLDREXU MAXGRIP CITRON nezpůsobují ospalost.
Coldrex MaxGrip CITRON je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg k úlevě od nepříjemných příznakůchřipky, silného nachlazení a jiných horečnatých onemocnění.
COLDREX MAXGRIP CITRON odstraňuje bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.

Dávkování: Dospělí a mladiství od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg: užívá se 1 sáček každých 4-6 hodin, podle potřeby. Jednotlivé dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka je 1
sáček, maximální denní dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Pokud nedojde do 2-3 dnůke zlepšení příznaků(horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčběs lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0169233

EAN: 8594060895055

Farmakoterapeutická skupina: Analgetica,antipyretica-Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik (N02BE51)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls8769/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
COLDREX MAXGRIP CITRON
prášek pro přípravuperorálního roztoku
(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)
Přečtětěsi pozorněcelou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však COLDREX MAXGRIP CITRON
musíte užívat pečlivěpodle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
•  Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 2-3 dnůnebo se zhorší,
musíte se poradit s lékařem.
• Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinkůvyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.  Co je COLDREX MAXGRIP CITRON a k čemu se užívá
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX MAXGRIP CITRON užívat
3.  Jak se COLDREX MAXGRIP CITRON užívá
4.  Možné nežádoucí účinky
5.  Jak přípravek COLDREX MAXGRIP CITRON uchovávat
6.  Další informace

1. CO JE COLDREX MAXGRIP CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
COLDREX MAXGRIP CITRON horký nápoj s příchutí citronu obsahuje paracetamol, lék proti
bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalůi kloubůa snižuje horečku. V
přípravku je obsažen v maximální dávce. Dále obsahuje fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a
vedlejší nosní dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Přípravek též obsahuje vitamin C, který je běžnou
součástí přípravkůproti chřipce. Doplňuje vitamin C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení
tělu často chybí. Léčivé látky v COLDREXU MAXGRIP CITRON nezpůsobují ospalost.
Coldrex MaxGrip CITRON je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let s tělesnou hmotností nad 65
kg k úlevěodnepříjemných příznakůchřipky, silného nachlazení a jiných horečnatých onemocnění.
COLDREX MAXGRIP CITRON odstraňuje bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalůa kloubů,
uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX MAXGRIP
CITRON UŽÍVAT
Pamatujte si:
Neužívejte COLDREX MAXGRIP CITRON, jestliže
  jste přecitlivělý(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid, vitamin C nebo kteroukoli
 pomocnou látku tohoto přípravku
  trpíte závažným onemocněním jater včetněakutní žloutenky, máte vysoký krevní tlak,
zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval(a) během posledních dvou
týdnůléky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi).
  Vzhledem k obsahu paracetamolu nesmí přípravek užívat děti a mladiství do 15 let.
  Přípravek nesmí užívat těhotné ženy.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON je zapotřebí:
  jestliže máte některý z následujících zdravotních problémů:
onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu, průduškové
astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové cévy, deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii, užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky
proti depresi) nebo betablokátory (léky nasnížení krevního tlaku a zpomalení srdeční
činnosti).
Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku
Coldrex MaxGrip citron s lékařem.
  COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék
s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.
  Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
  COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje i dekongestant. Neužívejte tento lék s dalšími
léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice
(ucpaného nosu).
  COLDREX MAXGRIP CITRON není určený k dlouhodobé léčbě.
  Nesmíte překročit dávkování uvedené níže (viz bod 3). Užívání vyšších než doporučených
dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky COLDREXU MAXGRIP CITRON  a účinky jiných současněužívaných lékůse mohou
vzájemněovlivňovat. Než začnete užívat COLDREX MAXGRIP CITRON, je třeba se poradit s
lékařem v následujících případech:
  Užíváte metoklopramid nebo domperidon (k léčběnevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin (k
léčběvysoké hladiny cholesterolu v krvi), protože dochází k ovlivnění vstřebávání paracetamolu.
  Užíváte léky ke snížení srážlivost krve (např. warfarin), protože by mohlo dojít k zvýšení
krvácivosti.
Pokud užíváte přípravky určené k léčbědeprese, vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce,
nesmíte COLDREX MAXGRIP CITRON užívat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po
jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetněCOLDREXu MAXGRIP
CITRON, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se nesmí užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné
doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředkůa obsluha strojů:
Coldrex MaxGripmůže u některých pacientůvyvolat závratě. Pokud se závratěvyskytnou,
pacienti by neměli by řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON
Tento přípravek obsahuje 116 mg sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientůna dietěs
nízkým obsahem sodíku.
Přípravek obsahuje 3725 mg sacharózy v jedné dávce. Pokud Vám Váš lékař  řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Množství sacharózy
obsažené v jednom sáčku nutno vzít v úvahu u pacientůs diabetem.

3. JAK SE COLDREX MAXGRIP CITRON UŽÍVÁ
Vždyužívejte COLDREX MAXGRIP CITRON přesněpodle pokynůtéto příbalové informace. Pokud
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. V
případěpotřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, a roztok
vypijte.
Dospělí a mladiství od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg: užívá se 1 sáček každých 4-6 hodin,
podle potřeby. Jednotlivé dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka je 1
sáček, maximální denní dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Pokud nedojde do 2-3 dnůke zlepšení příznaků(horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší,
vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčběs lékařem. Bez porady s
lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů.
Jestliže jste užil(a) COLDREX MAXGRIP CITRON více, než jste měl(a):
V případěpředávkovánínebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo
nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim
použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné
poškození až selhání funkce jater. V případěpředávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i
když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) užít COLDREX MAXGRIP CITRON:
Vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a)
vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobnějako všechny léky, COLDREX MAXGRIP CITRON může mít nežádoucí účinky, které se
ale nemusí projevit u každého.
Nežádoucí účinky jsou vzácné, postihují 1-10 uživatelůz 10000 a mohou se projevit jako:
  alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení
průdušek (bronchospasmus), svědění, pocení
  změny krevního obrazu
  bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem
  vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), zrychlená
činnost srdeční, deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky, poruchy vidění, nervozita
  obtížné nebo bolestivé močení
  abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinkůvyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi a přestaňte COLDREX MAXGRIP CITRON užívat.

5. JAK COLDREX MAXGRIP CITRON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotědo 25 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadníchvod nebo domácího odpadu. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Paracetamolum 1000 mg
Phenylephrini hydrochloridum   10 mg
Acidum ascorbicum (vitamin C)  40 mg
Pomocnými látkami jsou:
Kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, sacharóza, sodná sůl
sacharinu, citronové aroma v prášku, kurkumin (E 100), koloidní bezvodý oxid křemičitý
Jak vypadá COLDREX MAXGRIP CITRON a co obsahuje toto balení
COLDREX MAXGRIP CITRON je světle žlutý prášek s citrónovou vůní pro přípravu perorálního
roztoku
Dodává se v jednodávkových sáčcích. Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 kusech v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export
Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie
Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4
Telefon: 222 001 208
Fax: 222 001 555
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
31.8.2011

Potřebujete poradit?