Ibalgin Baby suspenze pro děti 1x100ml/2g

Lék pro děti od 3 měsíců na snížení horečky. Tlumí mírné až středně silné bolesti hlavy, uší, zubů, svalů a kloubů.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Zentiva
skladem
96 Kč

Ibalgin Baby obsahuje léčivou látku ibuprofen. Svým působením tlumí bolest, snižuje horečku a zmírňuje zánět různého původu.

Ibalgin Baby se používá:
- k tlumení mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, uší, zubů, krku, zad, bolesti při pohmoždění a podvrtnutí, bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění),
- ke snížení horečky při chřipkových a jiných infekcích, včetně horečnaté reakce po očkování.

Přípravek je určen dětem starším 3 měsíců s hmotností nad 6 kg.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek by se měl podávat v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu.
Součástí každého balení je dávkovací trubička s pístem, pomocí níž lze přesně odměřit dávku suspenze.

Ibalgin Baby suspenze pro děti je lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0146118

EAN: 8594739029828

Farmakoterapeutická skupina: Ibuprofen (M01AE01)

sp.zn.sukls77532/2014
Příbalová informace: informace pro uživatele
Ibalgin baby
Perorální suspenze
Ibuprofenum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- U kojenců ve věku 3-5 měsíců je třeba vyhledat lékaře okamžitě při zhoršení příznaků onemocnění nebo do 24 hodin, pokud příznaky přetrvávají.
- Pokud je u dětí od 6 měsíců nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Ibalgin baby a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin baby používat
3. Jak se přípravek Ibalgin baby užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ibalgin baby uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Ibalgin baby a k čemu se používá
IBALGIN BABY obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Svým působením tlumí bolest, snižuje horečku a zmírňuje zánět různého původu.
IBALGIN BABY se používá:
- k tlumení mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, uší, zubů, krku, zad, bolesti při pohmoždění a podvrtnutí, bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění),
- ke snížení horečky při chřipkových a jiných infekcích, včetně horečnaté reakce po očkování.
Pouze na doporučení lékaře se užívá při zánětlivých a degenerativních onemocněních kloubů a páteře nebo měkkých tkání pohybového ústrojí.
Přípravek je určen dětem starším 3 měsíců s hmotností nad 6 kg.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat přípravek Ibalgin baby
Nepoužívejte přípravek IBALGIN BABY
- pokud je dítě alergické na léčivou látku ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- u dítěte, u kterého se již v minulosti objevily po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léků alergické reakce, projevující se např. jako průduškové astma nebo kopřivka,
- u dítěte trpícího aktivním nebo opakovaným vředovým onemocněním žaludku nebo dvanáctníku, při krvácení nebo perforaci v zažívacím traktu způsobeném nesteroidními protizánětlivými léky
v minulosti,
- při závažném srdečním selhání,
- u dítěte trpícího poruchou krvetvorby, poruchou krevní srážlivosti.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ibalgin baby se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v případě, že:
- u dítěte se v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed,
- dítě trpí zánětlivým vředovým onemocněním trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba,
- dítě trpí průduškovým astmatem, těžší poruchou ledvin, jater, srdeční funkce, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, některým onemocněním pojiva (tzv. kolagenózy) nebo má vysokou hladinu cholesterolu.
IBALGIN BABY by neměl být užíván současně s dalšími nesteroidními protizánětlivými léky.
Během léčby se mohou objevit nežádoucí účinky (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).
Přípravek je určen dětem. Pokud by přípravek užívali dospělí (např. mající potíže při polykání), platí pro ně stejná omezení. U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.
Přípravek neovlivňuje pozornost.
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin baby
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. IBALGIN BABY a jiné léky se mohou navzájem ovlivňovat.
Zejména se poraďte před podáním přípravku s lékařem, pokud Vaše dítě užívá:
- léky snižující srážlivost krve,
- kyselinu acetylsalicylovou a jiné protizánětlivé léky,
- kortikoidy (hormony nadledvin a příbuzné látky),
- přípravky k léčení vysokého krevního tlaku či močopudné léky,
- léky snižující hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon),
- antibiotika fluorochinolony, lithium (léčivá látka používaná k léčbě duševních poruch), digoxin (kardiotonikum) a fenytoin (lék proti epilepsii) nebo metotrexát (lék proti rakovině a některým kloubním onemocněním).
Přípravek Ibalgin baby s jídlem a pitím
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék podávejte dítěti během jídla nebo spolu s mlékem.
Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě,
nesmí být podán těhotným ženám ve třetím trimestru těhotenství. Pokud to není jednoznačně nevyhnutelné, IBALGIN BABY se nemá podávat během prvního a druhého trimestru těhotenství.
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Kojící matky mohou přípravek užívat jenom na doporučení lékaře.
Přípravek IBALGIN BABY obsahuje sorbitol.
Pokud Vám lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se s ním dříve, než dítěti začnete tento léčivý přípravek podávat.
3. Jak se přípravek Ibalgin baby užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek by se měl podávat v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu.
Součástí každého balení je dávkovací trubička s pístem, pomocí níž lze přesně odměřit dávku suspenze.
Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech:
Pokud lékař nedoporučí jinak, určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené tabulky podle hmotnosti dítěte. Pokud si jí nejste jisti, určete dávku podle věku dítěte.
Věk
Hmotnost
Jednotlivá dávka
Četnost podání
3–6 měsíce
6–8 kg
2,5 ml (50 mg ibuprofenu)
3–4x
6–12 měsíce
9–10 kg
3 ml (60 mg ibuprofenu)
3–4x
1–2 roky
11–13 kg
4 ml (80 mg ibuprofenu)
3–4x
2–3 roky
14–16 kg
5 ml (100 mg ibuprofenu)
3–4x
3–6 let
17–20 kg
7 ml (140 mg ibuprofenu)
3x
6–12 let
20–30 kg
8 ml (160 mg ibuprofenu)
3x
30–40 kg
10–15 ml (200–300 mg ibuprofenu)
3x
Při léčbě ostatních onemocnění je doporučená denní dávka přípravku 20–35 mg/kg hmotnosti během jednoho dne v oddělených dávkách.
Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být alespoň 6 hodin.
U dětí s tělesnou hmotností do 30 kg se nedoporučuje překračovat dávku 25 ml suspenze (tj. 500 mg ibuprofenu) denně.
Nepodávejte dětem do 3 měsíců.
U kojenců ve věku 3-5 měsíců je třeba vyhledat lékaře okamžitě při zhoršení příznaků onemocnění nebo do 24 hodin, pokud příznaky přetrvávají.
Pokud je u dětí od 6 měsíců nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.
Pokud podáváte přípravek dítěti do 1 roku, vyhledejte lékaře co nejdříve.
Horečka po očkování:
Přípravek se podává v dávce 2,5 ml suspenze (tj. 50 mg ibuprofenu). V případě potřeby je možno tuto dávku zopakovat po 6 hodinách. Nepodávejte více než 5 ml suspenze (tj. 100 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin. Neklesne-li horečka ani po druhé dávce, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře o dávkování rozhodne lékař.
Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék podávejte dítěti během jídla nebo s mlékem.
Návod k použití:
Součástí každého balení je dávkovač s pístem, pomocí něhož lze přesně odměřit dávku.
1. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte (asi 5 sekund).
2. Lékovka je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček.
3. Zatlačte dávkovač přes hrdlo lahvičky do suspenze.
4. Dávkovač naplňte vytažením pístu do požadovaného množství suspenze podle značení na dávkovači (ml).
5. Vyjměte dávkovač z hrdla lahvičky.
6. Podejte suspenzi dítěti buď vložením konce dávkovače do úst a jemným tlakem na píst, nebo vystříknutím suspenze na lžičku a podáním lžičkou.
7. Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovač omyjte teplou vodou a nechte vyschnout.
Jestliže užilo Vaše dítě více přípravku IBALGIN BABY, než mělo
Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému užití většího než doporučeného množství přípravku dítětem nebo jinou osobou, vyhledejte neprodleně lékaře.
Jestliže jste zapomněli podat dítěti dávku přípravku IBALGIN BABY
Podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Dodržte minimální časový interval (6 hodin) mezi jednotlivými dávkami.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při výskytu kopřivky, rychlého otoku kolem očí, pocitu tísně na hrudníku nebo obtíží s dechem, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvené stolice anebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku IBALGIN BABY) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): bolest v nadbřišku.
Méně často (možnost výskytu u 1–10 pacientů z 1 000 léčených pacientů): bolest hlavy, závrať.
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed1, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici)1, perforace sliznice trávicího traktu1, alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen2, zúžení průdušek3, zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí4.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.
1 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
2 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz).
3 U pacientů s průduškovým astmatem.
4 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.
Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která IBALGIN BABY patří) mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Hlášení nežádoucích účinků
Strana 5 (celkem 5)
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Uchovávání přípravku Ibalgin baby
Uchovávejte při teplotě 10 až 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek IBALGIN BABY obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze.
Pomocné látky jsou: nekrystalizující sorbitol 70%, dihydrát sodné soli sacharinu, disperzní celulosa RC 591, sodná sůl karmelosy, natrium-benzoát, polysorbát 60, monohydrát kyseliny citronové, malinové aroma, růžový anthokyaninový extrakt (E163, maltodextrin, kyselina citronová), čištěná voda.
Jak přípravek IBALGIN BABY vypadá a co obsahuje toto balení
IBALGIN BABY je růžová viskózní suspenze.
Velikost balení: 100 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
(logo Zentiva)
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.5.2014

Potřebujete poradit?