LEROS List Senny 20x1g (sáčky)

LEROS List Senny por.spc.20x1gm (sáčky)
Rostlinný léčivý přípravek určený ke krátkodobé léčbě funkční zácpy.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Leros
skladem
40 Kč
Rostlinný léčivý přípravek určený ke krátkodobé léčbě funkční zácpy.

Doplňující informace:

Kód SUKL: 0199011

EAN: 8594740106242

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupin (V11)

sp.zn. sukls2791/2015 (20,0 g)
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU
NÁZEV PŘÍPRAVKU
LIST SENNY
Sennae folium
Léčivý čaj
Perorální podání
SLOŽENÍ
Jeden nálevový sáček obsahuje Sennae folium (list senny) 1,0 g
POUŽITÍ
Rostlinný léčivý přípravek určený ke krátkodobé léčbě funkční zácpy.
PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ
1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vařící vody a po 5-10 minutách vyluhování se vyjme. Nálev se pije 1x denně teplý, vždy čerstvě připravený, nejlépe na noc. Účinek nastává po 8-12 hodinách. Běžně stačí, aby se tento léčivý přípravek použil 2 -3 x týdně.
Přípravek je určen ke krátkodobému užívání, po dobu nejdéle 1-2 týdnů. Užívání přípravku po dobu delší než 1-2 týdny konzultujte s lékařem.
KONTRAINDIKACE
Neužívejte při přecitlivělosti na sennový list. Dále neužívejte při střevní neprůchodnosti, ochablosti či zúžení střev, náhlých břišních příhodách, u zánětlivých onemocnění střev (např. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida - zánět tlustého střeva doprovázený tvorbou vředů), při bolestech břicha neznámého původu, ztrátě tekutin a elektrolytů.
Nepodávejte dětem do 12 let.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
U citlivých osob může vyvolat kožní reakce (svědění, kopřivka, zarudnutí pokožky).
Látky obsažené v tomto léčivém přípravku mohou vyvolat mírné křečovité bolesti břicha a vodnatou stolici, zejména u pacientů s dráždivým tračníkem. Tyto příznaky se projevují také při předávkování. V těchto případech je nezbytné snížit dávku.
Při dlouhodobém užívání může dojít k narušení rovnováhy hladiny vody a elektrolytů, zejména draslíku. Také se může objevit albumin (krevní bílkovina) a krev v moči. Dále může dojít ke změně barvy moči (žluté nebo červenohnědé zbarvení, závislé na hodnotě pH) a k pigmentaci (zbarvení) střevní sliznice (pseudomelanosis coli), které obvykle po vysazení přípravku odezní.
Při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí je nutno podávání přípravku zastavit a poradit se s lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
INTERAKCE
Dlouhodobé užívání přípravku snižuje hladinu draslíku v krvi, což může zvyšovat účinek srdečních glykosidů (léků užívaných u srdečního selhání) a ovlivnit účinek antiarytmik (léků užívaných při poruchách srdečního rytmu).
Současné užívání adrenokortikoidů (hormony kůry nadlevin), diuretik (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) a přípravků obsahujících kořen lékořice (Liquiritiae radix) může zvýšit tuto nerovnováhu elektrolytů.
UPOZORNĚNÍ
Pokud je u Vás nezbytné užívat laxativum (projímadlo) každý den, vyhledejte lékaře, neboť je nezbytné vyšetřit příčinu zácpy. Je třeba se vyhnout dlouhodobému užívání projímadel, protože užívání po dobu delší, než je doporučeno, může vést k poruše funkce střev a k závislosti na projímadlech. Pokud trpíte onemocněním srdce a ledvin, může podávání přípravku způsobit nerovnováhu hladiny elektrolytů, užívání listu senny proto konzultujte s lékařem.
Pokud užíváte srdeční glykosidy (digoxin), antiarytmika (léky proti poruchám srdečního rytmu; např. chinidin, amiodaron, verapamil apod.), diuretika, adrenokortikoidy nebo přípravky obsahující kořen lékořice, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat list senny.
Jestliže trpíte chronickou zácpou nebo jinými nediagnostikovanými zažívacími obtížemi (např. bolesti břicha, nevolnost, zvracení), poraďte se s lékařem, neboť tyto příznaky mohou být známkou závažných zdravotních potíží (neprůchodnosti střev).
Pokud trpíte inkontinencí, měňte častěji hygienické vložky, aby se zabránilo nadměrnému kontaktu pokožky se stolicí.
List senny je vhodné užívat, pouze pokud není možné dosáhnout zlepšení obtíží změnou stravování nebo podáváním objemových projímadel.
Užívání u těhotných žen a kojících matek se nedoporučuje.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
VELIKOST BALENÍ
20 nálevových sáčků po 1,0 g
Hmotnost náplně 20,0 g
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
Reg. č.: 94/786/95-C
Č.šarže
POUŽITELNÉ DO
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
LEROS, s.r.o.
U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Česká republika
e-mail:leros@leros.cz
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU
list senny
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU
10.2.2016

1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vařící vody a po 5-10 minutách vyluhování se vyjme. Nálev se pije 1x denně teplý, vždy čerstvě připravený, nejlépe na noc. Účinek nastává po 8-12 hodinách. Běžně stačí, aby se tento léčivý přípravek použil 2-3x týdně.

Potřebujete poradit?