Niquitin Clear 21mg náplast 7ks

Náplasti NiQuitin Clear zmírňují touhu po kouření a odstraňují nepříjemné příznaky při přerušení kouření.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: GlaxoSmithkline
skladem
429 Kč

NiQuitin Clear je měkká obdélníková průhledná vícevrstevná náplast se zaoblenými rohy. Obsahuje nikotin, který je v ní rovnoměrně rozptýlen a po nalepení náplasti se z ní postupně uvolňuje v určitém množství, které se vstřebává kůží. Množství nikotinu uvolněné z náplasti je nižší  než  množství  z  cigaret. Náplasti  NiQuitin  Clear  zmírňují touhu po kouření  a odstraňují nepříjemné příznaky při přerušení kouření (jako jsou podrážděnost, frustrace, zlost, úzkost, neklid a poruchy koncentrace). Tím vám pomáhají odolat nutkání kouřit. Používají se jako součást odvykací kúry. Protože NiQuitin Clear neobsahuje dehet ani kysličník uhelnatý z cigaretového kouře, nemá takové zdravotní riziko jako má kouření tabáku.Přípravek se používá jako podpora odvykání kouření u dospělých kuřáků.

Dávkování:

Dospělí včetně starších osob:
Kouříte-li více než 10 cigaret denně platí následující postup:
Fáze 1, NiQuitin Clear 21 mg po dobu 6 týdnů a dále
Fáze 2, NiQuitin Clear 14 mg po dobu 2 týdnů a dále
Fáze 3, NiQuitin Clear 7 mg po dobu 2 týdnů.
Kouříte-li méně než 10 cigaret denně platí následující postup:
Fáze 2, NiQuitin Clear 14 mg po dobu 6 týdnů a dále
Fáze 3, NiQuitin Clear 7 mg po dobu 2 týdnů.
Je důležité dodržet sestupný dávkovací program až do konce odvykací kúry. Zvýší se tím šance na úspěch léčby. Náplasti nepoužívejte déle než deset po sobě následujících týdnů. V případě, že začnete znovu kouřit, poraďte  se s lékařem nebo lékárníkem  jak dosáhnout lepších výsledků při dalším použití náplastí NiQuitin Clear.

 


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0103817

EAN: 8590335001190

Farmakoterapeutická skupina: Varia I - Nikotin (N07BA01)

sp. zn. sukls183868/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
NiQuitin Clear 21 mg
NiQuitin Clear 14 mg
NiQuitin Clear 7 mg
transdermální náplast
( nicotinum)
Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  NiQuitin  Clear  musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
•  Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6 měsíců, musíte se poradit s
lékařem.
•    Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové
informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.  Co je transdermální náplast NiQuitin Clear a k čemu se používá
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NiQuitin Clear užívat
3.  Jak se NiQuitin Clear užívá
4.  Možné nežádoucí účinky
5  Jak NiQuitin Clear uchovávat
6.  Další informace

1. Co je transdermální náplast NiQuitin Clear a k čemu se používá
NiQuitin  Clear  21  mg,  14  mg  a  7  mg  jsou  přípravky  k  odvykání  kouření  a  to   tím,  že
nahražují  nikotin,  na  který  jste  zvyklí  z cigaret.  Závislost  na  kouření  je  totiž  způsobena
nikotinem obsaženým v cigaretách. Tento typ léčby se nazývá nikotinová substituční  terapie
(Nikotin Replacement Therapy, NRT).
NiQuitin  Clear  je  měkká  obdélníková  průhledná  vícevrstevná  náplast  se  zaoblenými  rohy.
Obsahuje nikotin, který je v ní rovnoměrně rozptýlen a po nalepení náplasti se z ní postupně
uvolňuje v určitém množství, které se vstřebává kůží. Množství nikotinu uvolněné z náplasti
je  nižší  než  množství  z  cigaret.   Náplasti  NiQuitin  Clear  zmírňují  touhu  po  kouření  a
odstraňují nepříjemné příznaky při přerušení kouření (jako jsou podrážděnost, frustrace, zlost,
úzkost, neklid a poruchy koncentrace). Tím vám pomáhají odolat nutkání kouřit. Používají se
jako součást odvykací kúry. Protože NiQuitin Clear neobsahuje dehet ani kysličník uhelnatý z
cigaretového kouře, nemá takové zdravotní riziko jako má kouření tabáku.
Přípravek se používá jako podpora odvykání kouření u dospělých kuřáků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NiQuitin Clear užívat
Kdo nesmí používat náplasti NiQuitin Clear?
  Osoby alergické na nikotin nebo jinou složku přípravku
  Nekuřáci nebo příležitostní kuřáci
  Pacienti  s  čerstvým  srdečním  infarktem,  nestabilní  nebo  zhoršující  se  anginou  pectoris
nebo  pacienti  se  závažnými  poruchami  srdečního  rytmu,  pacienti  s čerstvou  mozkovou
mrtvicí
  Těhotné a kojící ženy
  Děti
  Mladiství do 18 let
Kdy se poradit s lékařem o používání náplastí NiQuitin Clear?
V následujících případech se vždy o vhodnosti použití přípravku poraďte s lékařem:
  Při zánětlivých nebo jiných kožních onemocněních.
  Při onemocnění srdce nebo krevního oběhu a při vysokém krevním tlaku.
  Po prodělané mozkové mrtvici.
  Při závažném onemocnění jater nebo ledvin.
  Při žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu nebo při zvýšené funkci štítné žlázy.
  Pokud jste diabetik léčený insulinem.
  Při nádoru nadledvin (feochromocytomu).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při  odvykání kouření přípravkem  NiQuitin Clear    se bude množství nikotinu ve vašem těle
postupně snižovat a může tím dojít ke změně odpovědi na současně podávaná léčiva. Jestliže
současně  užíváte  některá  níže  uvedená  léčiva je možné, že by mohla nastat potřeba změny
dávkování.  Jsou  to:  kofein  (některé  léky  proti  bolesti),  theofylin  (léčba  průduškového
astmatu),  imipramin nebo clomipramin (léčba deprese), insulin (léčba cukrovky), propanolol
a  prazosin  (léčba  vysokého  krevního  tlaku),  pentazocin  nebo  fenacetin  (léčba  bolesti),
fenylbutazon  (nesteroidní  protizánětlivý  lék),  isoprenalin  (léčba  poruch  srdečního  rytmu),
salbutamol (léčba průduškového astma a chronické plicní obstrukční nemoci).  
Ještě  než  začnete  užívat  NiQuitin  Clear,  informujte,  prosím,  svého  lékaře  o  všech  lécích,
které  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  v nedávné  době,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou   dostupné  bez
lékařského předpisu.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku NiQuitin Clear na schopnost řídit a obsluhovat stroje není znám. Měli byste si
však být vědomi toho, že i samotné přerušení kouření může působit změny chování, které vás
mohou v tomto smyslu ovlivnit.

3. Jak používat NiQuitinClear?
Podstupujete-li  odvykací  kúru  kouření  a  používáte  NiQuitin  náplasti,  je  důležité,  abyste
přestali kouřit. Kouření byť jen jedné cigarety snižuje šanci na úspěch. V době, kdy používáte
náplasti nesmíte používat jiné přípravky obsahující nikotin ( např. nikotinové žvýkačky).
Kouření  nebo  používání  přípravků  obsahujících  nikotin  při  současné  léčbě  NiQuitin
náplastmi také zvýrazňuje nežádoucí účinky spojené s přerušením kouření.
Dospělí včetně starších osob:
Kouříte-li více než 10 cigaret denně platí následující postup:
Fáze 1, NiQuitin Clear 21 mg po dobu 6 týdnů a dále
Fáze 2, NiQuitin Clear 14 mg po dobu 2 týdnů a dále
Fáze 3, NiQuitin Clear 7 mg po dobu 2 týdnů.
Kouříte-li méně než 10 cigaret denně platí následující postup:
Fáze 2, NiQuitin Clear 14 mg po dobu 6 týdnů a dále
Fáze 3, NiQuitin Clear 7 mg po dobu 2 týdnů.
Je  důležité  dodržet  sestupný  dávkovací  program  až  do  konce  odvykací  kúry.  Zvýší  se  tím
šance na úspěch léčby. Náplasti nepoužívejte déle než deset po sobě následujících týdnů.
V  případě,  že  začnete  znovu  kouřit,  poraďte  se  s  lékařem  nebo  lékárníkem  jak  dosáhnout
lepších výsledků při dalším použití náplastí NiQuitin Clear.
Jak a kam přiložit náplast?
Náplast přilepte na čisté, suché místo na kůži bez ochlupení nebo jen málo ochlupenou
a zkontrolujte, zda pevně drží na kůži.  Vyhněte se místům, kde kůže vytváří záhyby nebo se
pohybuje (např. nad klouby). Rovněž vynechejte místa, kde je kůže zarudlá, poraněná nebo
podrážděná.
  Nevyndávejte náplast z uzavřeného ochranného sáčku dříve, než jste připraveni ji přilepit.
  Sáček otevřete odstřižením jeho okraje podél přerušované čáry. Dbejte, aby nedošlo
k poškození náplasti.
  Opatrně  vyjměte  náplast.  Průhledná  ochranná  vrstva  kryje  lepivou  stranu  náplasti.  Tato
strana náplasti se nalepí na kůži.
  Náplast  držte  lepivou  stranou  k  sobě.  Odstraňte  polovinu  ochranné  vrstvy  od  středu  ke
kraji. Držte náplast za okraj a sejměte zbylou polovinu ochranné vrstvy,  lepivé  vrstvy se
dotýkejte co nejméně.
  Ihned přiložte náplast NiQuitin  Clear  lepivou stranou na kůži a pevně ji přitlačte dlaní po
dobu 10 vteřin. Zkontrolujte, zda je náplast dobře přilepena, zejména na okrajích.
  Při přikládání náplasti se nedotýkejte očí a nosu. Po nalepení si vždy umyjte ruce pouze
vodou. Nepoužívejte mýdlo, může zvýšit vstřebávání nikotinu.
  Voda  nepoškodí  náplast  NiQuitin  Clear,  pokud  je  dobře  nalepena.  S  náplastí  NiQuitin
Clear se můžete krátce koupat, plavat nebo sprchovat.
Jak měnit náplasti?
Nová  náplast  se  přikládá  jednou  denně vždy ve stejnou dobu, nejlépe krátce po probuzení.
Náplast ponechejte na místě 24 hodin. Pro nalepení nové náplasti zvolte vždy jiné místo na
kůži. Na stejné místo lze náplast přiložit nejdříve za 7 dní.
Odstraněnou použitou náplast přeložte v polovině lepivou stranou dovnitř, vložte ji do sáčku,
ze kterého jste právě vyndali novou náplast. Sáček  s použitou náplastí vyhoďte tak, aby byl z
dosahu  a  dohledu  dětí  a  drobných  domácích  zvířat.  V  případě,  že  jste  zapomněli  vyměnit
náplast v obvyklou dobu, vyměňte ji co nejdříve a pokračujte v původním časovém schématu.
NiQuitin  Clear  náplast  drží  na  kůži  u  většiny  osob  velmi  dobře.  Někdy  dojde  k  odlepení
náplasti. Je-li to během dne, přilepte si novou náplast na jiné suché, očištěné místo.
Pokračujte v původním časovém schématu.
Pokud Vám to vyhovuje, můžete náplast odstranit před spaním (asi po 16  hodinách) a novou
náplast  si  nalepit  po  probuzení.  Odstranění  náplasti  po  16  hodinách  však  snižuje  účinek
náplasti na chuť kouřit po probuzení.
Upozornění : Obsahuje nikotin – Nepoužívejte s jinými přípravky obsahujícími nikotin.
Užíváte-li  jiné  léky  (na  lékařský  předpis  i  bez  něj),  poraďte  se  o  vhodnosti  současného
používání  tohoto  přípravku  s  lékařem.  Při  náhodném  použití  přípravku  dítětem  ihned
vyhledejte lékaře.
Jestliže jste užil(a) více náplastí NiQuitin Clear než jste měl(a),
může vám být špatně od žaludku, může se vám točit hlava a necítíte se dobře.
Odstraňte všechny náplasti, kůži omyjte pouze vodou bez mýdla a osušte. Vyhledejte ihned
lékaře a ukažte mu použité balení nebo tento leták.
Strana 5 (celkem 7)
Jestliže si náplast nalepilo dítě nebo ji snědlo, odstraňte náplast, kůži omyjte pouze vodou bez
mýdla a osušte. Vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu použité balení nebo tento leták.
Neužívejte více než jednu náplast během 24 hodin.
Jestliže jste zapomněl(a) užít transdermální náplast NiQuitin Clear,
vyměňte  anebo  nalepte   ji  ihned  jakmile  si  vzpomenete.  Potom  pokračujte  podle  schematu
jako před tím.

4. Možné nežádoucí účinky
Transdermální náplasti NiQuitin Clear mohou podobně jako všechny léky způsobit nežádoucí
účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.   V doporučených  dávkách  transdermální
náplasti NiQuitin Clear nezpůsobují žádné závažné nežádoucí účinky.
Ukončení  kouření  může  samo  o  sobě  způsobit  některé  symptomy jako např. pocit slabosti,
závratě,  bolesti hlavy,  kašel  a  chřipkovité potíže. Symptomy jako  změny nálady,  nespavost,
deprese, podrážděnost, úzkost,  ospalost,  neklid, nervozita, neschopnost koncentrace, poruchy
spánku,  mohou souviset s abstinenčními příznaky spojenými s vysazením kouření.
Další nežádoucí účinky jsou uvedeny níže - jsou seřazeny do skupin podle  četnosti, se kterou
se vyskytují.
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 lidí)
-  kožní reakce v místě, kde byla náplast přiložena
-  poruchy spánku včetně nespavosti a abnormální sny
-  pocit nemoci
-  bolest hlavy
-  závratě
Časté (postihují 1 až 10 lidí ze 100)
-  nervozita
-  třes
-  krátký dech
-  kašel
-  bolesti nebo otok v krku
-  trávicí potíže
-  bolesti žaludku
-  průjem
-  zácpa
-  pocení
-  suchost v ústech
-  bolesti kloubů, svalů, na hrudi a v končetinách
-  bušení srdce
Méně časté (postihují 1 ze 100 lidí až 1 z 1000 lidí)
-  alergické reakce
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10000 lidí)
-  kožní reakce
-  citlivost kůže na sluneční záření
-  symptomy  težké  alergické  reakce,  které  zahrnují  dýchavičnost  nebo  svírání  na  hrudi,
vyrážku a pocit na omdlení
Samotné náplasti mohou někdy způsobit mírné zarudnutí a pocit svědění, pálení a mravenčení
v místě nalepení náplasti.  Toto obvykle  rychle  mizí po odstranění náplasti. Zřídka se mohou
objevit závažnější reakce v místě nalepení náplasti. V tom případě přerušte používání náplastí
a poraďte se s lékařem. 
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové
informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jaké jsou příznaky předávkování přípravku?
Projevy  a  příznaky  předávkování  NiQuitinem  jsou  stejné  jako  příznaky  otravy  nikotinem.
Patří k nim bledost, studený pot, nevolnost, slinění, zvracení, bolesti břicha, průjem, bolest
hlavy, závratě, poruchy sluchu a vidění, třes, zmatenost a slabost. Po silném předávkování se
může dostavit vyčerpání, pokles krevního tlaku, poruchy dýchání, které mohou vyústit až
k selhání dýchání, méně často v srdeční selhání.
5. Jak NiQuitin Clear uchovávat?
Uchovávejte při teplotě do 30° C.  Náplasti ponechávejte v ochranných sáčcích v krabičce do
doby, než je chcete měnit. Uložte je na bezpečném místě. Nepoužívejte náplasti, které jsou v
poškozeném nebo otevřeném sáčku. Lehké zažloutnutí lepivé strany náplasti je normální.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte
mimo dosah a dohled dětí.

6. Další informace
Co transdermální náplast NiQuitin Clear obsahuje:
Léčivá látka - 
NiQuitin Clear 7 mg: Nicotinum 36 mg v 1 náplasti      7 mg se uvolní během 24 hodin
NiQuitin Clear 14 mg: Nicotinum 78 mg v 1 náplasti     14 mg se uvolní během 24 hodin
NiQuitin Clear 21 mg: Nicotinum 114 mg v 1 náplasti    21 mg se uvolní během 24 hodin
Pomocné  látky  -  kopolymer  ethylenu  s vinyl-acetátem,  polyesterovou  laminátovou  fólii,
polyethylen vysoké hustoty, adhezivní polyisobutenovou vrstvu, složenou polyesterovou fólii a
bílý inkoust.
Každá náplast je samostatně uložená v zataveném sáčku.
Velikost balení: 7 a 14 náplastí v krabičce.
Držitelem rozhodnutí o registraci je:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8
9GS, Velká Británie
Výrobci:
Catalent UK Packaging Limited, Westhoughton, Bolton, Velká Británie
FAMAR A.V.E. AVLON PLANT (48th), Avlona Attiki, Řecko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.7.2014
GSK Logo

Potřebujete poradit?