Paralen suspenze pro děti 1x100ml/2,4g

Paralen susp.1x100ml/2.4g
Paralen SUS působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Podává se dětem od kojeneckého věku.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Zentiva
momentálně nedostupné
82 Kč

Lléčivá látka přípravku Paralen sus, paracetamol, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.
Paralen sus se podává dětem od kojeneckého věku:

  • ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních
  • při bolestech různého původu - při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání zoubků)
  • bolesti v zádech a bolesti pohybového ústrojí doprovázející chřipková onemocnění

Přípravek je určen dětem od 3 měsíců.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Paralen SUS je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0066101

EAN: 8594739041332

Farmakoterapeutická skupina: Analgetica,antipyretica-Paracetamol (N02BE01)

sp.zn.sukls35226/2014,
sukls113888/2013
Příbalová informace: informace pro pacienta
PARALEN SUS
perorální suspenze
Paracetamolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 2 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v příbalové informaci:
1. Co je přípravek Paralen sus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen sus užívat
3. Jak se přípravek Paralen sus užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Paralen sus uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Paralen sus a k čemu se používá
Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.
Paralen sus se podává dětem od kojeneckého věku
- ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních
- při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání zoubků), bolesti v zádech a bolesti pohybového ústrojí doprovázející chřipková onemocnění.
Pouze po poradě s lékařem lze přípravek užívat u neuralgií (bolest pociťovaná v průběhu nervu) a bolesti kloubů a svalů, která není příznakem chřipkového onemocnění.
Přípravek je určen dětem od 3 měsíců.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen sus užívat
Nepodávejte přípravek Paralen sus dětem, které
- jsou alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- mají vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater.
Upozornění a opatření
Před podáním přípravku Paralen sus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud dítě
- má onemocnění ledvin nebo jater,
- trpí formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anémie
- má nedostatek enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy,
- současně užívá léky ovlivňující funkci jater.
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.
O vhodnosti současného podávání přípravku Paralen sus s jinými léky proti bolesti a nachlazení dětem se poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dětem, které trpí jaterním onemocněním a/nebo užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.
Další léčivé přípravky a přípravek Paralen sus
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.
Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud Vaše dítě užívá:
- léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid nebo domperidon),
- jiné léky ovlivňující funkci jater
- léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv
- cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi),
- některé léky ovlivňující srážení krve (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
- léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, topiramát),
- léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
- kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
- zidovudin (lék na HIV a AIDS),
- rifampicin nebo isoniazid (na léčbu tuberkulózy),
- antibiotika chloramfenikol a flukloxacilin,
- probenecid (lék k léčbě dny),
- léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá Paralen sus.
Přípravek Paralen sus s jídlem, pitím a alkoholem
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla.
Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny.
Přípravek je určen dětem, pokud by však měl být podán dospělým, nesmí ho užívat osoby, které mají problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je to možné jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).
Paralen sus obsahuje sorbitol
Pokud Vám lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý produkt užívat.
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.
3. Jak se přípravek Paralen sus užívá
Vždy podávejte tento přípravek dítěti přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
U dětí od 3 měsíců se při léčbě horečky i bolesti používá jednotlivá dávka 10–15 mg paracetamolu / kg tělesné hmotnosti.
Podává se podle potřeby v 6hodinových intervalech, interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka.
Nepodávají se více jak 4 dávky během 24 hodin.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 1 500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21–25 kg a 2 000 mg při hmotnosti 26–40 kg.
Pokud lékař nedoporučí jinak, určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené tabulky podle hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jisti váhou dítěte, určete dávku podle věku dítěte.
Věk dítěte
Hmotnost dítěte
Jednotlivá dávka
Max. denní dávka
3–6 měsíců
5–6 kg
72 mg paracetamolu
3 ml suspenze
360 mg paracetamolu
7–8 kg
96 mg paracetamolu
4 ml suspenze
420 mg paracetamolu
6–12 měsíců
9–10 kg
120 mg paracetamolu
5 ml suspenze
540 mg paracetamolu
1–2 roky
11–13 kg
144 mg paracetamolu
6 ml suspenze
660 mg paracetamolu
2–3 roky
14–16 kg
192 mg paracetamolu
8 ml suspenze
840 mg paracetamolu
3–6 let
17–20 kg
240 mg paracetamolu
10 ml suspenze
1 g paracetamolu
6–12 let
21–25 kg
312 mg paracetamolu
13 ml suspenze
1,5 g paracetamolu
26–33 kg
384 mg paracetamolu
16 ml suspenze
2 g paracetamolu
34–40 kg
480 mg paracetamolu
20 ml suspenze
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán mladistvým nebo dospělým pacientům, dávky paracetamolu jsou následující:
Věk
Hmotnost
Jednotlivá dávka
Max. denní dávka
12–15 let
40–50 kg
500 mg paracetamolu
3 g paracetamolu
nad 15 let
≤ 50 kg
500 mg paracetamolu
4 g paracetamolu
> 50 kg
500–1 000 mg paracetamolu
Pokud nedojde do 2 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem.
U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem.
Léčba přípravkem Paralen sus bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3 dnů.
Jestliže se Vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve než Paralen sus dítěti začnete podávat.
Snížená funkce ledvin a/nebo jater
Při snížené funkci ledvin je třeba interval mezi jednotlivými dávkami prodloužit nejméně na 6 hodin, při vážném poškození ledvin nejméně na 8 hodin.
Při snížené funkci jater by neměly být podávány maximální dávky a interval mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 6 hodin.
Pokud má Vaše dítě sníženou funkci ledvin nebo jater, poraďte s lékařem, jak dávkování přípravku Paralen sus upravit.
Návod k použití:
Součástí každého balení je dávkovací pipeta, o objemu 6 ml se značením po 0,25 ml, jejíž, pomocí lze přesně odměřit dávku.
- Obsah lahvičky pečlivě protřepejte (asi 5 sekund).
- Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček.
- Zatlačte dávkovač přes těsnící vložku v hrdle lahvičky do suspenze.
- Dávkovač naplňte vytažením pístu požadovaného množství suspenze podle značení na dávkovači (ml).
- Vyjměte dávkovač z hrdla lahvičky.
- Podejte suspenzi dítěti buď vložením konce dávkovače do úst a jemným tlakem na píst, nebo vystříknutím suspenze na lžičku a podáním lžičkou.
- Je-li stanovená dávka větší než 6 ml, odměření podle potřeby opakujte.
- Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovač omyjte teplou vodou a nechte vyschnout.
Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny.
Návod pro otevírání lahvičky s bezpečnostním uzávěrem: Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr opět pevně zašroubovat.
Jestliže jste podal(a) dítěti více přípravku Paralen sus než jste měl(a)
Předávkování paracetamolem může způsobit selhání funkce jater.
Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití suspenze dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.
Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat přípravek Paralen sus
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami a maximální denní dávku.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V případě, že se u Vašeho dítěte objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):
- otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
- závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až k šokovému stavu,
- závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.
Další možné nežádoucí účinky jsou:
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených):
- kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):
- poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček. Mohou se projevit jako krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, zvýšenou náchylností k infekcím, únavou, bolestí hlavy aj.),
- zúžení průdušek (dušnost),
- žloutenka (žloutnutí kůže a očí)
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
- poškození jater, které může vést k akutnímu jaternímu selhání
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Paralen sus uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Paralen sus obsahuje
Léčivou látkou je paracetamolum 120 mg v 5 ml suspenze.
Dalšími složkami jsou natrium-benzoát, kalium-sorbát, sorbitol, glycerol 85 %, xanthanová klovatina, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl sacharinu, jahodové aroma, voda čištěná.
Jak přípravek Paralen sus vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: téměř bílá až tmavě béžová viskózní suspenze s vůní lesní jahody.
Velikost balení: 100 ml suspenze.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.6.2014

Potřebujete poradit?