Ricinus Communis CH5 gra.4g

Jednosložkový homeopatický přípravek.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Boiron
skladem
85 Kč

Většina monokomponentních homeopatických přípravků může být předepsána při několika odlišných onemocněních, v dávkování lišícím se podle charakteru nemoci, ale také podle konkrétního zdravotního stavu pacienta. Proto není možné uvést jednu přesnou indikaci a konkrétní dávkování u každého léku. S výběrem vhodného léku a volbou správného dávkování vám poradí odborník, lékař homeopat nebo lékárník.

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Perorální podání. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0077597

EAN: 3352710633076

Farmakoterapeutická skupina: HVLP, Homeopatica, Boiron;Homeopatika (česká ATC skupina) (V12)

sp.zn.sukls168593/2013
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU
{ETIKETA na dóze s granulemi}
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
RICINUS COMMUNIS 2CH-200CH, 3K-10MK
2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ
4 g granulí
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Perorální podání.
6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Datum revize textu : 19.9.2013
8. POUŽITELNOST
EXP:
9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
BOIRON, Messimy, Francie
BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
Reg. číslo: 93/586/92-A/C
13. ČÍSLO ŠARŽE
Lot:
14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15. NÁVOD K POUŽITÍ
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Potřebujete poradit?

Související produkty