Voltaren Emulgel gel 50g

Voltaren Emulgel drm.gel 1x50g tub.lam.
Voltaren Emulgel - tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Novartis
skladem
105 Kč

Voltaren Emulgel obsahuje léčivou látku diklofenak. Voltaren Emulgel tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky. Voltaren Emulgel se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů.

Je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Voltaren Emulgel gel je lék k vnějšímu užití. Obsahuje diklofenak. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0173208

EAN: 8596149001630

Farmakoterapeutická skupina: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica; Diklofenak (M02AA15)

sp.zn. sukls228020/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Voltaren Emulgel gel 

(diclofenacum diethylaminum) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci.

- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Voltaren Emulgel a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Emulgel používat 

3. Jak se Voltaren Emulgel používá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Voltaren Emulgel uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

1. CO JE VOLTAREN EMULGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Voltaren Emulgel. obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků 

zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs). Je speciálně vytvořen ke vtírání do 

pokožky. 

Voltaren Emulgel tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky. 

Voltaren Emulgel se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý 

nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně 

použít u následujících stavů: 

Dospívající od 14 let

- krátkodobá lokální léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění 

(úrazy utrpěné při sportu) 

Dospělí (od 18 let) 

- poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, 

natáhnutí a nebo pohmoždění, 

- bolesti zad 

- a po poradě s lékařem u těchto stavů: 

- lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu 

- bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN EMULGEL 

POUŽÍVAT Nepoužívejte Voltaren Emulgel: 

- jestliže jste alergický/a (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky používané 

k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (látka, 

která se také používá k prevenci srážení krve), nebo kteroukoli další složku přípravku 

Voltaren Emulgel vyjmenovanou na konci této příbalové informace. Pokud si nejste jisti, 

zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka. 

Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost 

(astma); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; 

výtok z nosu. 

- jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství 

- jestliže jste mladší 14 let 

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek Voltaren 

Emulgel. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Voltaren Emulgel je zapotřebí: 

- Neaplikujte přípravek Voltaren Emulgel na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou 

ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Ukončete léčbu, jestliže se po 

aplikaci přípravku objeví na kůži vyrážka.

- Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud Vám to nedoporučil lékař.

- Voltaren Emulgel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. 

Nepolykejte. Po použití si omyjte ruce. Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do 

očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích 

navštivte lékaře nebo lékárníka. 

- Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale 

nepoužívejte vzduchotěsné (plastové) bandáže. 

- Jestliže je Voltaren Emulgel používán na rozsáhlou plochu kůže, je používán po dlouhou 

dobu a nebo je používán v kombinaci s ústně, nebo injekčně podávanými nesteroidními 

protizánětlivými přípravky (NSAID= oral non-steroidal anti-inflammatory pain relievers), 

může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků. 

- Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření. 

Pokud máte jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před použitím Voltaren 

Emulgelu.

Děti a dospívající (mladší 14 let) 

U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti 

přípravku (viz bod Neužívejte Voltaren Emulgel). 

U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od 

bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat 

lékaře. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Voltaren Emulgel nesmí být používán v posledních třech měsících těhotenství, protože může 

poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. Voltaren Emulgel může být 

používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s lékařem, dávka musí být co

nejnižší a doba léčení co možno nejkratší. 

Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, Voltaren Emulgel může 

být používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně Voltaren Emulgel nesmí být 

aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Voltaren Emulgel: 

Tato léková forma, gel, obsahuje propylenglykol, který může u určitých lidí způsobit mírné 

místní kožní podráždění. 

3. JAK SE VOLTAREN EMULGEL POUŽÍVÁ 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

Jaké množství přípravku Voltaren Emulgel se používá 

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let:

Aplikujte Voltaren Emulgel 3 až 4-krát denně na bolestivou oblast. 

Jak se přípravek Voltaren Emulgel používá 

Voltaren Emulgel, tuba 

Hliníková tuba: Před prvním použitím propíchněte zapečetěnou tubu ostrým koncem uzávěru. 

Hliníková laminovaná tuba: K odstranění membrány před prvním použitím odšroubujte a 

odstraňte uzávěr. Odstraňte membránu vložením opačného konce uzávěru a jeho otočením. 

Voltaren Emulgel s dávkovačem (tlaková nádoba) 

Voltaren Emulgel s dávkovačem lze použít i v otočené poloze (dnem vzhůru). Ventil pumpy 

stlačujte po dobu nezbytnou k uvolnění potřebného množství gelu určeného níže. Jemně vtírejte 

malé množství přípravku Voltaren Emulgel do pokožky v místě bolesti nebo otoku. Potřebné 

množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle 

dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat lehký 

chladivý efekt. 

Po nanesení léčivého přípravku Voltaren Emulgel si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa 

nejsou právě na rukách. 

Jak dlouho se Voltaren Emulgel používá 

Dospělí a dospívající od 14 let 

Nepoužívejte Voltaren Emulgel déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, 

natažení, pohmoždění) nebo při léčbě bolesti zad, pokud Vám Váš lékař nenařídil delší léčbu. 

Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s 

lékařem. Pouze dospělí nad 18 let 

Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (artróza, zánět šlach) se vždy poraďte s 

lékařem. Lékař určí délku léčby.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Voltaren Emulgel, než jste měl(a) 

Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili přípravek Voltaren Emulgel, nebo v případě, že jste 

omylem použili mnohem více, než je doporučené množství Voltaren Emulgelu, neprodleně 

kontaktujte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Voltaren Emulgel 

Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Voltaren Emulgel ve správný čas, aplikujte ho, jakmile 

si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství, aby byla 

doplněna chybějící dávka. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, 

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren Emulgel nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být vážné. 

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek 

Voltaren Emulgel a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka: 

Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka (může se vyskytnout asi u 1 až 10 lidí z 10 000). 

Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 

10 000). 

Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000). 

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné. 

(pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné lékaře nebo lékárníka.) 

Časté nežádoucí účinky 

(mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100) 

Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 

(mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000) 

Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, 

otokem a puchýři. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5. JAK VOLTAREN EMULGEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tlakový obal přípravku Voltaren Emulgel s dávkovačem chraňte před přímým slunečním zářením 

a nepropichujte nebo nevhazujte do ohně, i když je prázdný. 

Nevyhazujte žádné přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Voltaren Emulgel obsahuje 

Léčivou látkou je je diclofenacum diethylaminum. 1 g gelu obsahuje 11,6 mg diclofenacum 

diethylaminum, což odpovídá 10 mg diclofenacum natricum. 

Pomocnými látkami jsou karbomer 974 P, cetomakrogol 1000, kaprylokaprináty lipidoalkoholů, 

diethylamin, krémový parfém, isopropylalkohol, tekutý parafin, propylenglykol, čištěná voda. 

Jak Voltaren Emulgel vypadá a co obsahuje toto balení 

Voltaren Emulgel je bílý až nažloutlý, chladivý, nemastný, krémovitý gel, který nedělá skvrny. 

Velikost balení: 

Tuba Al: 10, 20, 30, 50, 60,100 a 120 g 

Tuba Al laminovaná : 10, 20, 30, 50, 60,100, 120 a 150 g 

Tlaková nádoba (pumpa): 50, 75 a 100 ml 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Novartis s.r.o., Praha, ČR 

Výrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

16.4.2014

Potřebujete poradit?