Voltaren Forte 2.32% gel 50g

Voltaren forte 2.32% drm.gel 1x50g
Voltaren Forte - tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky.
Druh výrobku: Humánní léčivý přípravek

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Výrobce: Novartis
skladem
179 Kč

Voltaren Forte 2,32% obsahuje léčivou látku diklofenak. Je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky a vyznačuje se zvýšeným průnikem přes kůži. Léčivá látka působí na hluboko uložené zanícené tkáně.

Voltaren Forte 2,32% se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírnění otoků u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Voltaren Emulgel gel je lék k vnějšímu užití. Obsahuje diklofenak. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


Doplňující informace:

Kód SUKL: 0173302

EAN: 8596149001777

Farmakoterapeutická skupina: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica; Diklofenak (M02AA15)

sp.zn. sukls29024/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

Voltaren Forte 2,32%

gel

(Diclofenacum diethylaminum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

• Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

• Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů musíte se poradit s lékařem.

• Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Voltaren Forte 2,32% a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Forte 2,32%

používat

3. Jak se přípravek Voltaren Forte 2,32% používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Voltaren Forte 2,32% uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Voltaren Forte 2,32% gel a k čemu se používá

Voltaren Forte 2,32% obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých

přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs). Je speciálně

vytvořen ke vtírání do pokožky a vyznačuje se zvýšeným průnikem přes kůži. Léčivá látka

působí na hluboko uložené zanícené tkáně.

Voltaren Forte 2,32% se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírnění otoků

u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby.

Dospívající od 14 letStránka 2 z 6

- krátkodobá lokální léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá

poranění (úrazy utrpěné při sportu)

Dospělí (od 18 let)

- poranění tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí,

natáhnutí svalu a nebo pohmoždění,

- bolesti zad

- a po poradě s lékařem u těchto stavů:

- lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu

- bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Forte

2,32% používat

Nepoužívejte Voltaren Forte 2,32%:

• jestliže jste alergický(a) (přecitlivělý(á)) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky

používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselina

acetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve), nebo na

kteroukoli další složku přípravku Voltaren Forte 2,32% uvedenou v bodě 6. Pokud si

nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo

dušnost (astma); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka;

rýmu.

• jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství

• jestliže jste mladší 14 let

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek

Voltaren Forte 2,32 %.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Voltaren Forte 2,32% gel je zapotřebí:

• Neaplikujte přípravek Voltaren Forte 2,32% na kůži, pokud jste se řízli nebo máte

otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Ukončete léčbu,

jestliže se po aplikaci přípravku objeví na kůži vyrážka.

• Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud jste se o tom

neporadili s lékařem.

• Voltaren Forte 2,32% gel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině

ústní. Nepolykejte. Po použití si umyjte ruce. Buďte opatrní, aby se Vám přípravek

nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při

přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka.

• Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale

nepoužívejte gel pod vzduchotěsné (plastové) bandáže.

• Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření.

Pokud máte jakékoliv další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka, než začnete používat

Voltaren Forte 2,32%.Stránka 3 z 6

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a

účinnosti přípravku (viz bod Neužívejte Voltaren Forte 2,32%).

U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od

bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje

vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a Voltaren Forte 2,32%

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Voltaren Forte 2,32% nesmí být používán v posledních třech měsících těhotentsví, protože

může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. Voltaren Forte

2,32% může být používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s lékařem

a dávka musí být co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší.

Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, Voltaren Forte

2,32% může být používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně Voltaren

Forte 2,32% nesmí být aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže

nebo po dlouhou dobu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Voltaren Forte 2,32% obsahuje:

• Propylenglykol, který může u některých osob způsobit mírné místní podráždění

kůže

• Butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní

dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic

3. Jak se přípravek Voltaren Forte 2,32% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle

pokynů svého lékaře či lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Jaké množství přípravku Voltaren Forte 2,32% se používá

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající nad 14 let.Stránka 4 z 6

Aplikujte Voltaren Forte 2,32% 2-krát denně (ráno a večer) na bolestivou oblast, což zajistí

úlevu od bolesti až na dobu 12 hodin.

Jak se přípravek Voltaren Forte 2,32% používá

1. K odstranění membrány před prvním použitím odšroubujte a odstraňte uzávěr.

Odstraňte membránu vložením opačného konce uzávěru a jeho otočením.

2. Jemně vtírejte malé množství přípravku Voltaren Forte 2,32% do pokožky v místě

bolesti nebo otoku. Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí na

velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikosti

třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat lehký chladivý efekt.

3. Po nanesení léčivého přípravku Voltaren Forte 2,32% si umyjte ruce, pokud

ošetřovaná místa nejsou právě na rukách, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s ústy

či očima (viz oddíl 2).

Voltaren Forte 2,32% je určen pouze k vnějšímu použití.

Jak dlouho se Voltaren Forte 2,32% používá

Nepoužívejte Voltaren Forte 2,32% déle než:

Dospělí

2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění), zánětu šlach

nebo bolesti zad. Delší léčbu může doporučit lékař.

Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s

lékařem.

Dospívající 14 -18 let

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek k úlevě od bolesti déle než 7 dní.

Dospělí (nad 18 let)

Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (revmatizmus měkkých tkání,

artróza) se vždy poraďte s lékařem.

Jestliže jste použil/a více přípravku Voltaren Forte 2,32% než jste měl(a)

• Jestliže použijete více přípravku Voltaren Forte 2,32%, než jste měl(a) setřete

přebytek gelu papírovým kapesníčkem.

• Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili přípravek Voltaren Forte 2,32%,

neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Voltaren Forte 2,32%

Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Voltaren Forte 2,32% ve správný čas, aplikujte

ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné

množství, aby byla doplněna chybějící dávka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníkaStránka 5 z 6

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren Forte 2,32% nežádoucí účinky, které se

ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně, mohou být

vážné.

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat

přípravek Voltaren Forte 2,32% a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

• Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka (může se vyskytnoutu 1 až 10 lidí z 10 000).

• Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než

1 osoby z 10 000).

• Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout u méně než 1 osoby

z 10 000).

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohouvyskytnout jsou obvykle mírné, přechodné a

neškodné (pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, lékaře nebo lékárníka.)

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100)

• Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo pálení kůže

Velmi vzácné nežádoucí účinky

• (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000.)

• kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se

svěděním, otokem a puchýři.

Pokud se některý z nežádoucích účinků stane vážným nebo zaznamenáte jakýkoliv

nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím

svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Voltaren Forte 2,32% uchovávat

• Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

• Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za

značkou EXP.

• Uchovávejte při teplotě do 30°C.

• Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Voltaren Forte 2,32% obsahuje

Léčivá látka přípravku Voltaren Forte 2,32% je diclofenacum diethylaminum. 1 g gelu

obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg.

Pomocné látky jsou butylhydroxytoluen (E 321), karbomer, kokoyl-oktanodekanoát,

diethylamin, isopropylalkohol, tekutý parafin (E905a), cetostearomakrogol, oleylalkohol,Stránka 6 z 6

propylenglykol (E 1520), parfém Eucalyptus Sting a čištěná voda (další informace viz

konec bodu 2)

Jak Voltaren Forte 2,32% vypadá a co obsahuje toto balení

Voltaren Forte 2,32% je bílý až téměř bílý, lehký homogenní, , krémovitý gel.

Velikost balení: 30 g, 50 g, 100 g, 150 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

10.4.2013

Potřebujete poradit?